Rapport om luftfartsulykke på Wadahl flyplass 01.08.2006 med Cessna 172P, LN-MTM

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Kjørte utfor rullebaneenden etter landing RWY 15 og tippet rundt. Ingen personskader, betydelige strukturskader.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SL nr. 2006/49T

Den 500 m lange flystripa på Wadahl har ingen merking av tersklene og øvrige banemarkører er i dårlig stand. Kunngjort banebredde er feil, og det advares ikke om kryssende bilvei foran terskelen.

Selv om det ikke er et forskriftskrav, vil SHT tilrå at flyplasseieren oppgraderer banemarkeringen
og sørger for at informasjonen i Jeppesen Bottlang Airfield Manual oppdateres.

 

Sted
Wadahl flyplass, Gålå
Hendelsesdato
01.08.2006
Luftfartøy
Cessna 172 Skyhawk
Reg. merke
LN-MTM
Flygeforhold
VMC
Fylke
Oppland
Type hendelse
Luftfartsulykke
Type flyging
Privat (klubb)
Kategori luftfart
Lett, fly (< 5 700kg)
Flykategori
Landfly, Single-engine, Stempelmotor
FIR/AOR
ENOS (Oslo ATCC)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart