Rapport om luftfartsulykke med Widerøes DeHavilland DHC-8-103 LN-WIS på Båtsfjord lufthavn 14. juni 2001

Download Last ned rapport
Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SL nr. 2003/43T

HSLB tilrår at Widerøe kontrollerer at PA-systemet fungere i alle flyene, både med  Battery Master Switch på og av.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2003/42T

HSLB tilrår at Widerøes flyveselskap vurderer implementering av Line Operations Safety Audit.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2003/41T

HSLB tilrår at Widerøes flyveselskap vurderer om selskapets typeutdanning med vekt på AP systemer, varselsystemer og flygeegenskaper i landingskonfigurasjon kan forbedres.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2003/40T

Widerøes flyveselskap vurderer om flygernes trening i kortbaneoperasjoner kan forbedres.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2003/39T

HSLB tilrår at Widerøes flyveselskap revurderer sin CRM trening med vekt på styrmannens funksjon og avbrutt landing i landingskonfigurasjon.

 

Sted
Båtsfjord lufthavn (ENBS)
Hendelsesdato
14.06.2001
ICAO flyplassindikator
ENBS
Luftfartøy
DeHavilland DHC-8
Operatør
Widerøes Flyveselskap AS
Reg. merke
LN-WIS
Flygeforhold
VMC
Fylke
Finnmark
Type hendelse
Luftfartsulykke
Type flyging
Ervervsmessig, ruteflyging
Kategori luftfart
Tung, fly (> 10 000kg)
Flykategori
Landfly, Multi-engine, Turboprop/turboshaft
FIR/AOR
ENBD (Bodø ATCC)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart