Rapport om luftfartsulykke ved Låghellernuten på Hardangervidda i Ullensvang kommune, Hordaland, 6. november 1999, med Eurocopter AS 350-B2, S/N 2478, LN-OCF operert av Airlift AS

Download Last ned rapport
Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SL nr. 2003/19T

HSLB tilrår at Post- og teletilsynet vurderer å besørge oppsatt en mobiltelefonreléstasjon (GSM) på et egnet sted, for eksempelvis på Hårteigen, for å kunne sikre kommunikasjon under redningsaksjoner over store deler av Hardangervidda.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2003/18T

HSLB tilrår at Produsenten av motoren og drivstoffkontrollen følger opp FCU med tanke på å eliminere motorbortfall, og at produsenten informerer alle operatører om fremdriften av dette.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2003/17T

HSLB tilrår at Produsenten av helikoptertypen vurderer endring av kabinkonstruksjonen slik at  personbeskyttelsen bibeholdes på en bedre måte ved en ulykke som denne.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2003/16T

HSLB tilrår at Luftfartstilsynet vurderer å innføre en bestemmelse om at skulderbelter skal installeres og brukes av alle ombordværende i helikoptre, ref JAR 27.785.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2003/15T

HSLB tilrår at Luftfartstilsynet vurderer holdbarhet, styrke til og merking av setebeltene som benyttes i denne type helikopter.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2003/14T

HSLB tilrår at Luftfartstilsynet vurderer sertifiseringen til helikoptre på norsk luftfartsregister som fortsatt flyr med den opprinnelige setekonstruksjonen.  Ny setekonstruksjon er tilgjengelig som ”retrofit”, men dette er ikke pålagt.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2003/13T

HSLB tilrår at Luftfartstilsynet vurderer om det er behov for en presisering overfor operatører av enmotors helikoptre å legge avgangs- og innflygingstraséne i en retning som gir best sikkerhet for en vellykket nødlanding dersom motoren stopper.

 

Sted
Låghellernuten, Hordaland
Hendelsesdato
06.11.1999
Luftfartøy
Eurocopter AS350 Ecureuil
Operatør
Airlift AS
Reg. merke
LN-OCF
Flygeforhold
VMC
Fylke
Hordaland
Type hendelse
Luftfartsulykke
Type flyging
Ervervsmessig, ikke-regelbunden
Kategori luftfart
Lett, helikopter (<= 2 250kg)
Flykategori
Helikopter, Single-engine, Turbofan/Turbojet
FIR/AOR
ENSV (Stavanger ATCC)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart