Undersøkelse av møteulykke mellom to vogntog på E6 ved Hamarøy i Nordland

Beskrivelse

Begge førerne omkom da to vogntog frontkolliderte på E6 ved Storslagmannsvika ved Hamarøy i Nordland 8. januar 2020. Foreløpige undersøkelser indikerer at det ene vogntoget mistet kontrollen i en kurve og kom over i motgående kjørefelt hvor det traff det andre vogntoget i fronten. Det var krevende kjøreforhold på strekningen da ulykken inntraff. Begge førerne, som var alene i hvert sitt kjøretøy, omkom momentant, og det oppsto store materielle skader på begge vogntogene.

Ytterligere to vogntog ble involvert i ulykken da de ikke klarte å stoppe for de to forulykkede vogntogene som nå sto til hinder i veibanen. Ingen personer ble skadet i disse kjøretøyene.

Undersøkelsen vil forsøke å avklare hastighetsnivået på vogntogene. I tillegg vil fokus være på å dokumentere de rådende veiforholdene, kjøretøyenes tilstand samt eventuelle andre faktorer som kan bidra til å forklare ulykken.

Undersøkelsen vil videre se på hvilke rammevilkår som lå til grunn for transportoppdragene, samt i hvilken grad dette kan ha påvirket førernes valg og kjøreadferd.

Hamarøy foto politiet

Foto: Politiet

Sist oppdatert: 24.02.2020

Sted
E6 Hamarøy i Nordland
Hendelsesdato
08.01.2020
Ulykkestype
Møteulykke
Veitype
Europavei
Fylke
Nordland
Politidistrikt
Nordland
Kjøretøy/trafikant
Vogntog semitilhenger, Vogntog slepvogn
Type transport
Godstransport
Veiregion
Nasjonal vei SVV
Ulykkeskategori
Ulykke m/ kjøretøy over 7500 kg
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype