Undersøkelse av møteulykke mellom to vogntog på E6 ved Hammer i Snåsa, Trøndelag

Beskrivelse

To vogntog frontkolliderte søndag 2. februar 2020 på E6 ved Hammer i Snåsa i Trøndelag, og begge førerne omkom som følge av kollisjonen. Foreløpige undersøkelser indikerer at det sørgående vogntoget kom over i motgående kjørefelt og kolliderte med det nordgående vogntoget. Det oppstod store materielle skader på begge kjøretøyene. Innhentet informasjon indikerer at det var krevende kjøreforhold på ulykkesstedet.

Nordgående vogntog begynte å brenne etter kollisjonen. Passasjeren i det brennende vogntoget klarte å evakuere kjøretøyet, og fikk kun lettere fysiske skader som følge av ulykken.

Undersøkelsen vil ha fokus på de rådende vei- og kjøreforholdene, samt vogntogenes hastighet og tekniske tilstand. I tillegg vil undersøkelsen se på hvilke rammevilkår som lå til grunn for de aktuelle transportoppdragene. Eventuelle andre faktorer som kan ha medvirket til ulykken vil også bli undersøkt.

Snaasa 

Foto: Statens vegvesen

Sist oppdatert: 02.03.2020

Sted
E6, ved Hammer i Snåsa, Trøndelag
Hendelsesdato
02.02.2020
Ulykkestype
Møteulykke
Veitype
Europavei
Fylke
Trøndelag
Politidistrikt
Trøndelag
Kjøretøy/trafikant
Vogntog semitilhenger
Type transport
Godstransport
Veiregion
Trøndelag
Ulykkeskategori
Ulykke m/ kjøretøy over 7500 kg
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype