Undersøkelse av utforkjøringsulykke på fv. 465 ved Omland i Vest-Agder

Beskrivelse

Statens havarikommisjon for transport iverksetter undersøkelse av ulykke ved Omland i Vest-Agder den 14. juli 2019 hvor en brannbil under utrykning kjørte utfor veien.

I bilen satt foruten fører fire passasjerer som utgjorde brannmannskapet. En av passasjerene omkom, mens fører og det øvrige mannskapet kun fikk lettere skader.

Ulykken skjedde da brannbilen kom utenfor veibanen med høyre hjulsett. Den fulgte grøften en liten strekning og støtte på en stein/fjellnabb i grøften. Sammenstøtet med steinen påførte brannbilen store skader. En av passasjerene ble kastet ut av førerhuset og omkom av skadene han ble påført.

Undersøkelsen har vist at det kun var føreren av brannbilen som brukte bilbelte. Videre vil undersøkelsen ha fokus på å dokumentere hendelsesforløpet, samt avdekke årsaken til at dette skjedde.

Både operative og organisatoriske forhold vil inngå i undersøkelsen sett i lys av at dette var et utrykningsoppdrag. I tillegg vil forhold som påvirket skadeomfanget bli undersøkt.

 

Sist oppdatert: 15.10.2019

Sted
Fv 465, Omland i Vest-Agder
Hendelsesdato
14.07.2019
Ulykkestype
Utforkjøringsulykke
Veitype
Fylkesvei
Fylke
Vest-Agder
Politidistrikt
Agder
Kjøretøy/trafikant
Lastebil
Veiregion
Region sør
Ulykkeskategori
Ulykke m/ kjøretøy over 7500 kg
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype