Undersøkelse av utforkjøringsulykke med buss på E16 Steinssletta, Hole i Buskerud

Beskrivelse

SHT undersøker utforkjøringsulykken som skjedde 26. juni 2019 ca kl 0730. En buss i rute med 20 passasjerer på vei fra Oslo til Hønefoss kjørte utfor på høyre side av veibanen. Fartsgrensen på stedet var 70 km/t.

En rutebuss på vei fra Oslo til Hønefoss kjørte på E16 over Steinssletta. Ved slutten av en lang rettstrekning kom bussen utenfor veibanens høyre side. Bussen fulgte grøften parallelt med veibanen et stykke, før den beveget seg ytterligere mot høyre på et jorde dekket av gress. Ferden endte i betongmuren til en garasje, og fronten på bussen ble trykket inn i dette sammenstøtet.

Selv om bussføreren ble sittende fastklemt og måtte frigjøres, unngikk han alvorlig skade. Tre passasjerer ble lettere skadd i ulykken, og det oppsto materielle skader på buss og garasje som følge av ulykken. Selv om det ble relativt små skader i ulykken vurderer SHT at skadepotensialet var stort ved hendelsen.

Hendelsesforløpet er godt dokumentert og undersøkelsen vil innrettes mot bakenforliggende forhold som bidro til at ulykken kunne skje. Kjøretøysikkerheten for fører, setebeltebruk blant passasjerer og faktorer knyttet til redningsarbeidet vil også bli undersøkt.

 

Foto: SHT

Sist oppdatert: 23.07.2019

Sted
E16, Steinssletta, Hole i Buskerud
Hendelsesdato
26.06.2019
Ulykkestype
Utforkjøringsulykke
Veitype
Europavei
Fylke
Buskerud
Politidistrikt
Søndre Buskerud
Kjøretøy/trafikant
Buss
Type transport
Persontransport
Veiregion
Region øst
Ulykkeskategori
Ulykke med buss
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype