Undersøkelse av påkjøringsulykke på E18 i Asker

Beskrivelse

Mandag 13. mai 2019 kjørte en personbil inn i tilhengeren til et vogntog på E18 i Asker i Akershus.

Vogntoget hadde fått utilsiktet driftsstans på motorveien, og sperret det midtre av tre felt i vestgående retning. Både fører og passasjer i personbilen omkom.

Under kjøring oppsto det teknisk svikt på en trykkluftslange som forsyner tilhengernes bremsesystem. Dette resulterte i at tilhengerens automatiske bremsesystem koblet inn med maksimal bremsekraft og det var derfor ikke mulig for fører å kjøre videre.

Driftsstansen skjedde på trefelts motorvei med fartsgrense 90 km/t og relativt høy trafikkmengde. Vogntoget måtte stoppe i midtre felt, hvor høyre felt var et påkjøringsfelt.

Hendelsesforløpet er godt dokumentert, og undersøkelsen vil ha fokus på hvilke bakenforliggende forhold som medførte at det automatiske bremsesystemet på tilhengeren koblet inn under kjøring. Bilførernes muligheter for å unngå ulykken vil bli belyst. I tillegg vil overlevelsesmulighetene for fører og passasjer i personbilen og skadene på personbilen bli undersøkt.

Status for undersøkelsen

Undersøkelsen har hatt fokus på bakenforliggende forhold som førte til at det automatiske bremseanlegget på tilhengeren koblet inn under kjøring. Den har også vektlagt Veitrafikksentralens muligheter til å informere utsatte trafikanter.

Undersøkelsen er nå i sluttfasen og har høy prioritet.


Sist oppdatert: 13.05.2020

Sted
E18 Asker, Akershus
Hendelsesdato
13.05.2019
Ulykkestype
Påkjøringsulykke
Veitype
Europavei
Fylke
Akershus
Politidistrikt
Asker og Bærum
Kjøretøy/trafikant
Personbil, Vogntog slepvogn
Type transport
Godstransport, Privat transport
Veiregion
Region øst
Ulykkeskategori
Ulykke m/ kjøretøy over 7500 kg
Tilbake til toppen