Undersøkelse av brann i vogntog i Gudvangatunnelen i Aurland, Sogn og Fjordane

Beskrivelse

Natt til lørdag 30. mars 2019 begynte et vogntog å brenne under kolonnekjøring i den 11,4 km lange Gudvangatunnelen. Brannen oppsto ca. 1,5 km fra tunnelåpningen på Flåm-siden og 32 personer måtte evakuere tunnelen. 4 personer ble behandlet for lettere røykskader.

Vogntoget som brant besto av en relativt ny trekkbil (2018) og en litt eldre semitilhenger (2015) med et separat dieseldrevet kjøleaggregat. Brannen er den tredje store kjøretøybrannen i Gudvangatunnelen på seks år (2013, 2015 og 2019).

SHT har gjort omfattende tekniske undersøkelser av vrakrester, og samlet inn relevant informasjon for å kunne forklare hendelsesforløpet. Involverte parter har deltatt i disse undersøkelsene. Resultatene vil bli grundig omtalt i den endelige rapporten.

Det foregikk utbedringsarbeid i tunnelen da brannen oppsto og det var etablert styrt trafikkavvikling i form av kolonnekjøring med ledebil. SHT har hatt fokus på undersøke hvordan brannen utviklet seg og hvilke utfordringer som oppsto ved evakuering av trafikantene og arbeidere i tunnelen.

Undersøkelsen av slukningsarbeidet og evakueringen blir sett i lys av tidligere undersøkte tunnelbranner, og vil komplettere den kunnskapen som er framkommet gjennom SHTs tidligere undersøkelser av branner i denne og andre tunneler.

Foto: SHT

Status for undersøkelsen

Undersøkelsen er i avsluttende fase og er høyt prioritert. Den skal kvalitetssikres før publisering.

Sist oppdatert: 27.03.2020

Sted
Gudvangatunnelen, EV 16 i Sogn og Fjordane
Hendelsesdato
30.03.2019
Ulykkestype
Brann i kjøretøy
Veitype
Europavei
Fylke
Vestland
Politidistrikt
Vest
Kjøretøy/trafikant
Vogntog semitilhenger
Type transport
Godstransport
Veiregion
Nasjonal vei SVV
Ulykkeskategori
Ulykke i tunnel
Skriv ut
Rapporter samme kjøretøytype