Undersøkelse av brann i vogntog i Gudvangatunnelen i Aurland, Sogn og Fjordane

Beskrivelse

Natt til lørdag 30. mars 2019 begynte et vogntog å brenne under kolonnekjøring i den 11,4 km lange Gudvangatunnelen. Brannen oppsto ca 1,5 km fra tunnelåpningen på Flåm-siden og 32 personer måtte evakuere tunnelen. 4 personer ble behandlet for lettere røykskader.

SHT er igang med tekniske undersøkelser av vrakrester, og samler all relevant informasjon om hendelsen fra involverte parter. Brannen er den tredje store kjøretøybrannen i Gudvangatunnelen på seks år (2013, 2015 og 2019).

Vogntoget som brant bestod av en relativt ny trekkbil (2018), og en litt eldre kjøletilhenger (2015) med et separat dieseldrevet kjøleaggregat. SHT vil ha fokus på undersøke hvordan brannen oppstod og utviklet seg.

Undersøkelsen vil i tillegg ta for seg tunnelens sikkerhetsutrustning, evakuering og redningsarbeid, og denne hendelsen blir sett i lys av tidligere undersøkte tunnelbranner. 

Foto: SHT

Sist oppdatert: 10.04.2019

Sted
Gudvangatunnelen, EV 16 i Sogn og Fjordane
Hendelsesdato
30.03.2019
Ulykkestype
Brann i kjøretøy
Veitype
Europavei
Fylke
Sogn og Fjordane
Politidistrikt
Sogn og Fjordane
Kjøretøy/trafikant
Vogntog semitilhenger
Type transport
Godstransport
Veiregion
Region vest
Ulykkeskategori
Ulykke i tunnel
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype