Temaundersøkelse av alvorlige ulykker med vogntog

Beskrivelse

Ulykker med vogntog som kommer ut av kontroll skjer med både norske og utenlandske transportører. Skadeomfanget på både personer og materiell blir stort på grunn av høy energi. SHT vil gjennom denne undersøkelsen se nærmere på hvordan trafikksikkerheten ivaretas av de som bestiller transporten.

Havarikommisjonen har vinteren 2018/2019 blitt varslet om flere veitrafikkulykker hvor vogntogførere har tapt kontroll under krevende kjøreforhold. Utenlandske vogntog har vært involvert i flere av ulykkene.

SHT har tidligere gjennomført undersøkelser av veitrafikkulykker hvor veiforholdene har vært krevende og hvor fokuset i undersøkelsene har vært på vinterdrift.

Denne temaundersøkelsen vil søke å avdekke hvilke rammevilkår som er førende for de aktuelle transportoppdragene, og hvordan trafikksikkerheten ivaretas gjennom disse vilkårene.

Målsettingen er å finne lærings- og forbedringspunkter for både transportbestillere og myndigheter som kan bidra til å redusere slike veitrafikkulykker.  

Flere veitrafikkulykker vil inngå i denne temaundersøkelsen, og informasjon om de enkelte vil bli publisert på SHTs hjemmeside etter hvert som disse fases inn i undersøkelsen.

Tabellen nedenfor viser hvilke ulykker som inngår i undersøkelsen.

Sted og dato

Beskrivelse av ulykken

E8 Nordkjosbotn i Troms 07.01.2019

Et vogntog fikk skrens på tilhengeren som traff en møtende personbil. Føreren av personbilen ble kritisk skadd.

Rv 3 Stor Elvdal i Hedmark 02.02.2019

Et vogntog mistet kontrollen og kolliderte med en møtende brøytebil. Føreren av brøytebilen ble hardt skadd.

E 10 Bjerkvik i Nordland 15.02.2019

Et vogntog fikk skrens på tilhengeren som traff en motgående personbil. Føreren av personbilen og to passasjerer ble hardt skadd.
Sted
Norge
Hendelsesdato
01.01.2019
Ulykkestype
Møteulykke
Kjøretøy/trafikant
Vogntog påhengsvogn, Vogntog semitilhenger
Type transport
Godstransport
Ulykkeskategori
Ulykke m/ kjøretøy over 7500 kg
Skriv ut
Rapporter samme kjøretøytype