Temaundersøkelse av alvorlige ulykker med vogntog

Beskrivelse

Ulykker med vogntog som mister kontroll inntreffer både med norske og utenlandske transportører. Skadeomfanget på både personer og materiell blir stort på grunn av den høye energien involvert i slike ulykker. SHT vil i denne temaundersøkelsen se nærmere på hvordan trafikksikkerheten ivaretas av aktørene som bestiller veitransport.

Havarikommisjonen ble i løpet av vintersesongen 2018/2019 varslet om flere veitrafikkulykker hvor vogntogførere hadde tapt kontroll under krevende kjøreforhold. Ulykkene involverer både utenlandske og norske vogntog, men nasjonalitet har ikke vært noe kriterium for vår utvelgelse.

SHT har tidligere gjennomført undersøkelser av veitrafikkulykker hvor veiforholdene har vært krevende, og hvor fokuset i undersøkelsene har vært på vinterdrift. Denne temaundersøkelsen vil derimot søke å avdekke hvilke rammevilkår som er førende for de aktuelle transportoppdragene, og hvordan trafikksikkerheten ivaretas gjennom disse vilkårene.

Målsettingen for undersøkelsen er å finne lærings- og forbedringspunkter, både for transportbestillere og myndigheter som kan bidra til å redusere slike veitrafikkulykker.  

SHT har kartlagt aktørene involvert i både bestillingen og utførelsen av transportoppdragene til vogntogene som var involvert i ulykkene. Videre har møter blitt gjennomført med oppdragsgiverne/transportbestillerne av de fire transportoppdragene. SHT er også i dialog med de fire involverte transportselskapene. I tillegg har det blitt gjennomført møter med relevante myndigheter og interesseorganisasjoner.

Faktiske opplysninger om de fire ulykkene og innhentet informasjon fra involverte aktører skal sammenstilles, undersøkes og analyseres i tråd med SHT sitt sikkerhetsfaglige rammeverk og analyseprosess for systematiske undersøkelser (SHT-metoden).

Oversikten nedenfor viser hvilke ulykker som inngår i undersøkelsen.

Sted og dato

Beskrivelse av ulykken

E8 Nordkjosbotn  i Troms 7. januar 2019

Et vogntog fikk sleng på tilhengeren som traff en møtende personbil. Føreren av personbilen ble kritisk skadd, og omkom senere av skadene.

Rv. 3 Stor-Elvdal i Hedmark 2. februar 2019

Et vogntog mistet kontrollen og kom over i motgående kjørefelt, hvor den traff en møtende lastebil. Føreren av lastebilen ble hardt skadd.

E10 Bjerkvik i Nordland 15. februar 2019

Et vogntog fikk sleng på tilhengeren som traff en møtende personbil. Føreren av personbilen ble hardt skadd, og to passasjerer ble lettere skadd.

E134 Høydalsmo i Telemark 12. mars 2019

Et vogntog fikk sleng på tilhengeren som traff en møtende personbil. Føreren av personbilen ble hardt skadd.

Sist oppdatert: 25.09.2019

Sted
Norge
Hendelsesdato
01.01.2019
Ulykkestype
Temaundersøkelse
Kjøretøy/trafikant
Vogntog påhengsvogn, Vogntog semitilhenger
Type transport
Godstransport
Ulykkeskategori
Ulykke m/ kjøretøy over 7500 kg
Skriv ut
Rapporter samme kjøretøytype