Temaundersøkelse av alvorlige ulykker med vogntog

Beskrivelse

Ulykker med vogntog som mister kontroll inntreffer både med norske og utenlandske transportører. Skadeomfanget på både personer og materiell blir stort på grunn av den høye energien involvert i slike ulykker. SHT vil i denne temaundersøkelsen se nærmere på hvordan trafikksikkerheten ivaretas av de som bestiller veitransport.

Havarikommisjonen har i løpet av vinteren 2018/2019 blitt varslet om flere veitrafikkulykker hvor vogntogførere har tapt kontroll under krevende kjøreforhold. Utenlandske vogntog har vært involvert i flere av ulykkene.

SHT har tidligere gjennomført undersøkelser av veitrafikkulykker hvor veiforholdene har vært krevende, og hvor fokuset i undersøkelsene har vært på vinterdrift. Denne temaundersøkelsen vil derimot søke å avdekke hvilke rammevilkår som er førende for de aktuelle transportoppdragene, og hvordan trafikksikkerheten ivaretas gjennom disse vilkårene.

Målsettingen for undersøkelsen er å finne lærings- og forbedringspunkter, både for transportbestillere og myndigheter som kan bidra til å redusere slike veitrafikkulykker.  

Flere veitrafikkulykker vil inngå i temaundersøkelsen, og informasjon om de enkelte ulykkene vil bli publisert på SHTs hjemmeside etter hvert som disse fases inn i undersøkelsen.

Oversikten nedenfor viser hvilke ulykker som inngår i undersøkelsen.

Sted og dato

Beskrivelse av ulykken

E8 Nordkjosbotn  i Troms 7. januar 2019

Et vogntog fikk sleng på tilhengeren som traff en møtende personbil. Føreren av personbilen ble kritisk skadd, og omkom senere av skadene.

Rv. 3 Stor-Elvdal i Hedmark 2. februar 2019

Et vogntog fikk sleng på tilhengeren som traff en møtende lastebil. Føreren av lastebilen ble hardt skadd.

E10 Bjerkvik i Nordland 15. februar 2019

Et vogntog fikk sleng på tilhengeren som traff en møtende personbil. Føreren av personbilen ble hardt skadd, og to passasjerer ble alvorlig skadd.

E134 Høydalsmo, Tokke i Telemark 12. mars 2019

Et vogntog fikk sleng på tilhengeren som traff en møtende personbil. Føreren av personbilen ble hardt skadd.

Sist oppdatert: 20.05.2019

Sted
Norge
Hendelsesdato
01.01.2019
Ulykkestype
Møteulykke
Kjøretøy/trafikant
Vogntog påhengsvogn, Vogntog semitilhenger
Type transport
Godstransport
Ulykkeskategori
Ulykke m/ kjøretøy over 7500 kg
Skriv ut
Rapporter samme kjøretøytype