Undersøkelse av trafikkulykke på E6 ved Kongsvoll i Oppdal kommune

Beskrivelse

Statens havarikommisjon for transport iverksetter undersøkelse av en møteulykke ved Kongsvoll i Oppdal kommune, 25 oktober 2019.

Tre personer omkom momentant og en person ble alvorlig skadet da en personbil frontkolliderte med en betongbil. Det var krevende kjøreforhold og tett snøvær på ulykkestidspunktet.

En personbil på vei nordover på E6 mistet kontrollen, fikk skrens, og kom over i motsatt kjørefelt. Personbilen traff betongbilen i fronten med sin høyre side og den ble kraftig deformert som følge av sammenstøtet.

Undersøkelsen har så langt vist at entreprenøren hadde iverksatt driftstiltak i form av brøyting og salting i forkant av ulykken. Værets intensitet, med vind og mye snø på kort tid ga likevel krevende kjøreforhold på ulykkesstedet.

Undersøkelsen vil ha fokus på å dokumentere hendelseforløpet samt å avdekke de ulike årsaksfaktorene som bidro til at ulykken skjedde. Både trafikant- og kjøretøyforhold og veirelaterte faktorer vil bli undersøkt.

Operative og organisatoriske forhold knyttet til vinterdrift av veien, værets utvikling og kjøretøyenes kollisjonssikkerhet vil også inngå i undersøkelsen.

Bilde til nett

Foto: Statens vegvesen

Sist oppdatert: 10.12.2019

Sted
E6, Kongsvoll, Trøndelag
Hendelsesdato
25.10.2019
Ulykkestype
Møteulykke
Veitype
Europavei
Fylke
Trøndelag
Politidistrikt
Sør-Trøndelag
Kjøretøy/trafikant
Lastebil, Personbil
Type transport
Godstransport
Veiregion
Region midt
Ulykkeskategori
Ulykke m/ kjøretøy over 7500 kg
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype