Undersøkelse av møteulykke på E39 ved Austefjorden Volda, Møre og Romsdal

Beskrivelse

Den 20. oktober 2019 frontkolliderte en varebil og en stasjonsvogn på E39 ved Austefjorden sør for Volda. Ulykken skjedde i en kurve i en 80-sone rett sør for Damfosstunnelen. Personene som satt foran i begge kjøretøyene var lettere skadd etter hendelsen. I baksetet på stasjonsvognen omkom to personer, og en ble livstruende skadet.

Nordgående varebil mistet veigrepet på en isdekket veibane. I en slak høyrekurve kom varebilen over i motgående kjørefelt og kolliderte front mot front med en sørgående stasjonsvogn. Det satt to personer i varebilen og fem personer i stasjonsvognen. Personene som satt foran i begge kjøretøyene var lettere skadd etter ulykken, men to av de tre personene i baksetet i stasjonsvognen omkom, og den tredje ble livstruende skadd. Begge kjøretøyene var utstyrt med front-airbager i dashbordet som løste ut i kollisjonen.

Undersøkelsen vil kartlegge hendelseforløpet, og de faktorer som bidro til at ulykken skjedde. Videre vil personskadene bli undersøkt opp mot kollisjonens energi og kjøretøyenes konstruksjon og sikkerhetsutstyr. Et viktig fokus i undersøkelsen vil være å forstå differansen i skadeomfang på personene i stasjonsvognen.

SHT har tidligere utgitt "Temarapport om sikkerhet i bil" (utgitt 2012), og rapport om møteulykke mellom personbil og kombinertbil på E6 Storfjord, Troms 24. september 2017 (utgitt 2019) som har fokus på bruk av sikringsutstyr i bil. Denne undersøkelsen vil vil bli sett i sammenheng med disse og eventuelt nye ulykker med liknende problemstillinger som innrapporteres til SHT.

Volda-20-10-19-Politiet

Foto: Politiet

Sist oppdatert: 15.01.2020

Sted
E39, Volda, Møre og Romsdal
Hendelsesdato
20.10.2019
Ulykkestype
Møteulykke
Veitype
Europavei
Fylke
Møre og Romsdal
Politidistrikt
Møre og Romsdal
Kjøretøy/trafikant
Personbil, Varebil
Type transport
Persontransport, Privat transport
Veiregion
Region vest
Ulykkeskategori
Annen ulykke
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype