Undersøkelse av utforkjøringsulykke med veteranbil på Fv 651 ved Rjukan

Beskrivelse

SHT undersøker ulykken hvor en Cadillac Coupe de Ville 1959 modell, kjørte utfor veien og inn i en fjellvegg på vei nedover fra Gaustablikk mot Rjukan den 2. september 2018. Sjåføren og de fire passasjerene omkom i ulykken.

Bilen var en 59 år gammel veteranbil uten setebelter. Bilen var på vei nedover fra Gaustablikk mot Rjukan da ulykken skjedde. Strekningen før svingen hadde 9 % fall, og svingen var den siste "hårnålsvingen" som vendte 180 grader på veien ned mot Rjukan. Bilen kjørte rett frem i svingen, og kolliderte med en fjellvegg til høyre for kurvens ytterkant. Kollisjonen var kraftig og fronten på bilen ble presset sammen i sammenstøtet med fjellveggen.

SHT har innhentet faktainformasjon fra stedet og andre hold. Teknisk undersøkelse av kjøretøyets tilstand er igangsatt, og i det er påvist feil på bremsene. På bakgrunn av hendelsesforløpet er dette sentralt i undersøkelsen, men videre undersøkelser av bremsene er nødvendig for å vurdere betydningen av dette. Det vil også bli innhentet andre relevante opplysninger som kan bidra til å forstå og forklare ulykken. Sikkerhetsundersøkelsens mål er å klarlegge hendelsesforløpet og å kunne forklare hvorfor dette skjedde.

Rjukan

Foto: SHT

Sist oppdatert: 06.09.2018

Sted
Fv 651 Rjukan, Telemark
Hendelsesdato
02.09.2018
Ulykkestype
Utforkjøringsulykke
Veitype
Fylkesvei
Fylke
Telemark
Politidistrikt
Telemark
Kjøretøy/trafikant
Personbil
Type transport
Privat transport
Veiregion
Region sør
Ulykkeskategori
Annen ulykke
Skriv ut
Rapporter samme kjøretøytype