Undersøkelse av et alvorlig veitrafikkuhell på Fv. 715 ved Storsteinan, Trondheim

Beskrivelse

6. august 2018 mistet et vogntog lastet med søppel til gjenvinning slepvognen langs Fv. 715 ved Storsteinan. Slepet løsnet fra trekkvognen, veltet og ble liggende på siden og blokkerte veibanen. Ingen ble skadet i hendelsen og det var kun materielle skader på slepvogn og siderekkverk.

Slepvognen var førstegangsregistrert 2. februar 2018, og lastet med ca. 2,7 tonn søppel da den veltet. Undersøkelsen har vist at tilhengerdraget, som var ombygget like før det ble tatt i bruk, hadde brutt sammen i innfestningen.

Tilhengeren ble ustyrbar, lufttrykkslangene ble revet av og bremsene ble aktivert. Slepvognen veltet deretter og ble liggende i veibanen.

Undersøkelsen har hatt fokus på å dokumentere ulykkens hendelsesforløp. Videre er oppmerksomheten rettet mot tilhengerdragets konstruksjon, ombygging og montering.

Tilhengeren var godkjent av Statens vegvesen, og undersøkelsen har fokus på offentlige godkjenningsrutiner av tilhengere. Det er sendt et sikkerhetskritisk varsel til Statens vegvesen i denne anledning (se link under).

Foto HÅVARD HAUGSETH JENSEN-Adresseavisen

Foto: Håvard Haugseth Jensen, Adresseavisen

Varsel om sikkerhetskritisk forhold

SHT har oversendt et varsel om sikkerhetskritiske forhold til relevant myndighet i forbindelse med undersøkelsen.

Varsel om sikkerhetskritisk forhold.

Status for undersøkelsen

Hendelsesforløp, operative, tekniske og bakenforliggende forhold er dokumentert. Analysearbeidet er i avsluttende fase og kvalitetssikring gjenstår. Saken har prioritet.


Sist oppdatert: 29.07.2019

Sted
Fv. 715, Storsteinan, Trøndelag
Hendelsesdato
06.08.2018
Ulykkestype
Annen ulykke
Veitype
Fylkesvei
Fylke
Trøndelag
Politidistrikt
Sør-Trøndelag
Kjøretøy/trafikant
Vogntog slepvogn
Type transport
Godstransport
Veiregion
Region midt
Ulykkeskategori
Ulykke m/ kjøretøy over 7500 kg
Skriv ut
Rapporter samme kjøretøytype