Undersøkelse av veltulykke på Tempelseterveien i Sigdal kommune

Beskrivelse

Statens havarikommisjon for transport undersøker en veltulykke med en betongbil på Tempelseterveien i Sigdal kommune den 29. juni 2018 hvor føreren omkom.

Ulykken skjedde da en betongbil utstyrt med en roterende betongtrommel, på vei til siste leveranse i hytteområdet på Tempelseter i Sigdal kommune, veltet i veibanen. Trommelen var på dette tidspunktet lastet med anslagsvis 13–14 tonn fersk betong. Veien er svingete på stedet, og velten skjedde i en venstrekurve i en nedoverbakke. Betongbilen ble til slutt liggende på siden, delvis utenfor veiens høyre kant.

Førerhuset ble kraftig deformert på høyre side. Føreren ble kastet ut av førerhuset og klemt mellom bakken og førerhuset. Han omkom umiddelbart av skadene han ble påført i ulykken.

Undersøkelsen har hatt fokus på avklare hendelsesforløpet og årsakene til at betongbilen veltet i veibanen. Forhold ved veien og kjøretøyet med last, førers adferd og organisatoriske forhold har blitt undersøkt.

Bilde betongbil

Foto: Statens vegvesen

Status for undersøkelsen

Undersøkelsen er avsluttet og kvalitetssikres nå før publisering.

Sist oppdatert: 19.06.2019

Sted
Tempelseterveien (privat), Sigdal, Buskerud
Hendelsesdato
29.06.2018
Ulykkestype
Veltulykke
Veitype
Privat vei eller område
Fylke
Buskerud
Politidistrikt
Søndre Buskerud
Kjøretøy/trafikant
Lastebil
Type transport
Godstransport
Veiregion
Region øst
Ulykkeskategori
Ulykke m/ kjøretøy over 7500 kg
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype