Undersøkelse av veltulykke på Tempelseterveien i Sigdal kommune

Beskrivelse

Statens havarikommisjon for transport har iverksatt undersøkelse av en veltulykke med en betongbil på Tempelseterveien i Sigdal kommune den 29. juni 2018 hvor føreren omkom.

Ulykken skjedde da en betongbil utstyrt med en roterende betongtrommel, på vei til siste leveranse på hyttefeltet ved Templerudsetra, veltet i veibanen. Trommelen hadde på dette tidspunktet redusert last, anslagsvis 2-3 mfersk betong. Veien er svingete på stedet, og velten skjedde i en venstre kurve i en nedoverbakke. Betongbilen ble til slutt liggende på siden delvis utenfor veiens høyre kant.

Førerhuset ble kraftig deformert på høyre side. Føreren ble kastet ut av førerhuset og ble klemt mellom bakken og førerhuset. Han omkom umiddelbart av skadene han ble påført i ulykken.

Undersøkelsen vil ha fokus på avklare hendelsesforløpet og årsaken til dette. Forhold ved veien vil bli avklart. Kjøretøy med last samt forhold omkring fører og organisatoriske forhold vil bli undersøkt.

Bilde betongbil

Foto: Statens vegvesen

Sist oppdatert: 29.08.2018

Sted
Tempelseterveien (privat), Sigdal, Buskerud
Hendelsesdato
29.06.2018
Ulykkestype
Veltulykke
Veitype
Privat vei eller område
Fylke
Buskerud
Politidistrikt
Søndre Buskerud
Kjøretøy/trafikant
Lastebil
Type transport
Godstransport
Veiregion
Region øst
Ulykkeskategori
Ulykke m/ kjøretøy over 7500 kg
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype