Undersøkelse av kjedekollisjon på E16 i Lærdalen

Beskrivelse

Fire vogntog og en varebil som kjørte i samme retning mistet kontrollen og støtte sammen på E16 i Lærdalen natt til 6. april 2018. En veistrekning på ca. en km var blitt dekket av is, og det var betydelig lavere friksjon her enn på tilstøtende strekninger. Det første vogntoget sakset og sperret veien. De påfølgende kjøretøyene klarte ikke å stanse, og de kjørte inn i hverandre.

Det var utført driftstiltak i form av salting på veien på ettermiddagen før ulykken. Dette tiltaket synes imidlertid ikke å ha hatt forventet effekt utover kvelden, og veistrekningen var svært glatt da ulykken inntraff. Ingen av de involverte førerne identifiserte dette forholdet før de mistet kontrollen.

Det vil være sentralt å undersøke om det hadde vært mulig å hindre denne situasjonen. Både veiforhold, meteorologi, driftskontrakt og utførte tiltak vil i denne sammenheng bli undersøkt. Ulykken vil også bli sett i sammenheng med tidligere liknende hendelser.

 Lærdalsdalen
Foto: NRK

Sist oppdatert: 23.05.2018

Sted
E16 Lærdalen, Sogn og Fjordane
Hendelsesdato
06.04.2018
Ulykkestype
Annen ulykke
Veitype
Europavei
Fylke
Sogn og Fjordane
Politidistrikt
Sogn og Fjordane
Kjøretøy/trafikant
Varebil, Vogntog semitilhenger
Type transport
Godstransport
Veiregion
Region vest
Ulykkeskategori
Ulykke m/ kjøretøy over 7500 kg
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype