Undersøkelse av møteulykke på Rv 55 ved Nornes i Sogn og Fjordane

Beskrivelse

Onsdag 11. april 2018 kolliderte en brannbil under utrykning med en møtende personbil. Brannbilen kjørte med blått blinkende lys da den fraktet vann til et slokkearbeid.

Utrykningsbilen (tankbilen) mistet kontrollen etter å ha vært utenfor veibanen på høyre side i en sving. Den fikk skrens og kom over i motsatt kjørefelt hvor den traff personbilen.

Personbilen ble klemt mot et betongrekkverk, og fører av denne, som var alene i bilen, ble hardt skadet og døde senere av de skadene han ble påført.

Undersøkelsen har hatt fokus på å avklare hvorfor brannbilen mistet kontroll.

Både trafikant, kjøretøy- og veirelaterte forhold er relevante for å forklare hendelsen, og ulike bakenforliggende faktorer er også belyst innenfor disse områdene.

Forhold omkring utrykningskjøring inngår i analysen og drøftes i lys av de rammer brannvesenet har for opplæring av deltidspersonell.

 Nornes1

Foto: Politiet

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Foto: SHT

Status for undersøkelsen

Undersøkelsen er nå i sluttfasen og har høy prioritet.

Sist oppdatert: 10.04.2019

Sted
Rv 55 Nornes, Sogn og Fjordane
Hendelsesdato
11.04.2018
Ulykkestype
Møteulykke
Veitype
Riksvei
Fylke
Sogn og Fjordane
Politidistrikt
Sogn og Fjordane
Kjøretøy/trafikant
Lastebil, Personbil
Type transport
Forfytning uten last/passasjerer
Veiregion
Region vest
Ulykkeskategori
Ulykke m/ kjøretøy over 7500 kg
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype