Undersøkelse av møteulykke på Rv 55 ved Nornes i Sogn og Fjordane

Beskrivelse

Onsdag 11. april 2018 kolliderte en brannbil under utrykning med en møtende personbil. Brannbilen kjørte med blått blinkende lys og fraktet slukkevann.

Utrykningsbilen mistet kontrollen etter å ha vært utenfor veibanen på høyre side i en sving. Den fikk skrens og kom over i motsatt kjørefelt hvor den traff personbilen.

Personbilen ble klemt mot et betongrekkverk, og fører av denne, som var alene i bilen, ble hardt skadet og døde senere av de skadene han ble påført.

Undersøkelsen vil ha fokus på å avklare hvorfor brannbilen kom ut av kontroll og vil søke å påvise ulike faktorer som kan ha påvirket situasjonen både før og under hendelsen.

Forhold rundt utrykningskjøring vil være sentralt og dette vil bli undersøkt. Videre vil veiens utforming og tilstand bli undersøkt. SHT vil også innhente relevant informasjon om redningsarbeidet.

Innsamling av faktaopplysninger er kommet godt igang, og SHT har igangsatt intervjuer med involverte og berørte.

 Nornes1

Foto: Politiet

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Foto: SHT

Sist oppdatert: 02.05.2018

Sted
Rv 55 Nornes, Sogn og Fjordane
Hendelsesdato
11.04.2018
Ulykkestype
Møteulykke
Veitype
Riksvei
Fylke
Sogn og Fjordane
Politidistrikt
Sogn og Fjordane
Kjøretøy/trafikant
Lastebil, Personbil
Type transport
Forfytning uten last/passasjerer
Veiregion
Region vest
Ulykkeskategori
Ulykke m/ kjøretøy over 7500 kg
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype