Undersøkelse av påkjøringsulykke på planovergang på Rørosbanen ved Bjøråneset i Stor-Elvdal

Beskrivelse

Torsdag 29. november 2018 ble en lastebil påkjørt av sørgående tog på vei fra Røros til Hamar på en usikret planovergang ved Bjøråneset. Fører av lastebilen omkom og tre passasjerer i toget ble lettere skadet.

Lastebilen krysset over den usikrede planovergangen for å hente last på vestsiden av Rørosbanen. Sørgående tog 2384 var på vei fra Røros til Hamar da ulykken skjedde.

Lastebilen ble truffet av toget i området ved drivakslingen, og roterte i sammenstøtet. Føreren av lastebilen omkom i ulykken. Det ble i tillegg registrert tre lettere skadde passasjerer ombord toget.

Undersøkelsen vil klarlegge hendelsesforløpet og peke på mulige årsaksforhold. Eventuelle bakenforliggende forhold som kan ha bidratt til ulykken vil bli kartlagt og analysert.

Undersøkelsen gjennomføres sammen med jernbaneavdelingen.

SHT_5239

SHT_5076

Foto: SHT

Sist oppdatert: 18.12.2018

Sted
Bjøråneset jernbaneplanovergang, Stor-Elvdal
Hendelsesdato
29.11.2018
Ulykkestype
Påkjøringsulykke
Veitype
Privat vei eller område
Fylke
Hedmark
Politidistrikt
Hedmark
Kjøretøy/trafikant
Annet, Lastebil
Type transport
Godstransport
Veiregion
Region øst
Ulykkeskategori
Ulykke m/ kjøretøy over 7500 kg
Tilbake til toppen