Undersøkelse av påkjøringsulykke i Nesbyen, Nes kommune i Buskerud

Beskrivelse

Den 19. november 2018 ble et barn på 10 år påkjørt av en lastebil i Nesbyen i Nes kommune. Ulykken skjedde da lastebilen skulle svinge av fra Rukkedalsveien og inn på et anleggs-/riggområde. Barnet, som var på vei til skolen, ble alvorlig skadet.

Undersøkelsen vil søke å forklare hendelsesforløpet og de bakenforliggende faktorene som kan ha medvirket til ulykken. Det vil være spesiell fokus på hvordan fotgjengeren og lastebilen kom i konflikt med hverandre, og hva som eventuelt kan gjøres for å forhindre slike situasjoner.

Både operative og organisatoriske forhold vil bli undersøkt.

Image3

Foto: Politiet

Sist oppdatert: 14.12.2018

Sted
Fv 214, Nesbyen, Buskerud
Hendelsesdato
19.11.2018
Ulykkestype
Påkjøringsulykke
Veitype
Fylkesvei
Fylke
Buskerud
Politidistrikt
Sør-Øst
Kjøretøy/trafikant
Fotgjenger, Lastebil
Type transport
Forfytning uten last/passasjerer
Veiregion
Region sør
Ulykkeskategori
Ulykke m/ kjøretøy over 7500 kg
Tilbake til toppen