Undersøkelse av møteulykke på E16 ved Nakkagjelstunnelen i Hordaland

Beskrivelse

En ekspressbuss og et møtende vogntog frontkolliderte på E16 ved Nakkagjelstunnelen i Hordaland mellom Voss og Bergen den 16. oktober 2017. Bussføreren omkom. I bussen var det 18 passasjerer, flere ble lettere skadd. Vogntogfører var fysisk uskadd.

Bussen var på vei til Bergen da ulykken skjedde. Vogntoget kjørte mot Voss. De kolliderte i en slak kurve mellom Nakkagjelstunnelen og Holemarktunnelen. Avstanden mellom tunnelene er ca. 70 meter, og kollisjonen skjedde i en svak kurve. Bussen fortsatte inn i Nakkagjelstunnelen, og den stoppet mot tunnelveggen på sin høyre side. Vogntoget ble skadet slik at det mistet styremulighetene i kollisjonen. Dette stoppet mot autovernet på venstre side på veien mellom tunnelene.

Undersøkelsen har avklart hendelsesforløpet. Tekniske undersøkelser av begge kjøretøyene, undersøkelse av veiforhold og tolkning av spor på stedet, samt innhentet informasjon fra vogntogfører og vitner bekrefter dette.

Undersøkelsen har foruten å fokusere på ulykkens hendelsesforløp vurdert flere mulige bakenforliggende forhold som kan ha påvirket til at ulykken skjedde. I tillegg til informasjon fra obduksjonsrapport er det er innhentet medisinsk bistand for vurdering av bussførerers helsetilstand. Kjøretøyforhold inkludert bruk av sikkerhetsutstyr er undersøkt og veiens utforming og tilstand er vurdert opp mot regelverk og situasjon.

_MG_3080

_MG_6555

Begge foto: Politiet

Status for undersøkelsen

Undersøkelsen er i avslutningsfasen og vil bli publisert så raskt som mulig. Involverte parter er informert om status.

 

Sist oppdatert: 16.10.2018

Sted
E16, Nakkagjelstunnelen, Hordaland
Hendelsesdato
16.10.2017
Ulykkestype
Møteulykke
Veitype
Europavei
Fylke
Hordaland
Politidistrikt
Hordaland
Kjøretøy/trafikant
Buss, Vogntog slepvogn
Type transport
Godstransport, Persontransport
Veiregion
Region vest
Ulykkeskategori
Ulykke med buss
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype