Undersøkelse av møteulykke på E16 ved Nakkagjelstunnelen i Hordaland

Beskrivelse

En expressbuss og et møtende vogntog frontkolliderte på E16 ved Nakkagjelstunnelen i Hordaland mellom Voss og Bergen den 16. oktober 2017. Bussføreren omkom. I bussen var det 18 passasjerer, flere registrert med lettere skader. Vogntogfører var fysisk uskadd. SHT har besluttet å åpne undersøkelse av ulykken.

Bussen var på vei til Bergen da ulykken skjedde. Vogntoget kjørte mot Voss. De kolliderte i en slak kurve mellom Nakkagjelstunnelen og Holemarktunnelen. Avstanden mellom tunnelene er ca. 70 meter, og kollisjonen skjedde i en svak kurve. Bussen kom til ro etter at den hadde entret Nakkagjelstunnelen, og den ble stående mot tunnelveggen på høyre side. Vogntoget ble skadet slik at det mistet styremulighetene i kollisjonen. Det stoppet mot autovernet på venstre side på veien mellom tunnelene.

Forundersøkelsen har hatt mål på seg å klarlegge hendelsesforløpet i store trekk, og tekniske undersøkelser av begge kjøretøyene er igangsatt. Dette vil bli fullført, og involverte og berørte parter vil bli intervjuet. Aktuell informasjon av veiforholdene vil også bli innhentet.

Undersøkelsen vil ha fokus på å dokumentere ulykkens hendelsesforløp samt påvise mulige årsakssammenhenger i denne situasjonen. Videre vil eventuelle bakenforliggende forhold ved både fører, kjøretøy og veiforhold bli analysert.

_MG_3080

_MG_6555

Begge foto: Politiet

Sist oppdatert: 30.10.2017

Sted
E16, Nakkagjelstunnelen, Hordaland
Hendelsesdato
16.10.2017
Ulykkestype
Møteulykke
Veitype
Europavei
Fylke
Hordaland
Politidistrikt
Hordaland
Kjøretøy/trafikant
Buss, Vogntog slepvogn
Type transport
Godstransport, Persontransport
Veiregion
Region vest
Ulykkeskategori
Ulykke med buss
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype