Undersøkelse av møteulykke på E6 ved Storfjord i Troms

Beskrivelse

Søndag 24. september 2017 frontkolliderte en personbil med en større kombinertbil som trakk campingvogn på E6 ved Storfjord i Troms. Alle tre personene i personbilen omkom. I møtende bil ble to personer lettere skadet.

Personbilen, på vei nordover på en rett strekning av E6, kom over i motgående kjørefelt og kolliderte front mot front med en kombinertbil som trakk en campingvogn. Det var mye energi i sammenstøtet. Personbilen ble ført med tilbake i kollisjonen da den møtende kombinertbilen med campingvogn hadde betydelig høyere vekt.

Ulykken representerer en type ulykke som utgjør en stor andel av de alvorligste ulykkene i Norge. Undersøkelsen har forsøkt å påvise mulige faktorer som utløste ulykken, men det mangler viktig informasjon for å kunne si noe sikkert om dette.

Fokus er derfor i stor grad rettet mot forhold som har påvirket skadeomfanget. Målet er at undersøkelsen kan bidra til at personer som sitter i bil får viktig informasjon om hvilke forhold de selv bør passe på for å redusere skadeomfang i slike i slike situasjoner.

Møteulykke-E6-Storfjord

Foto: Statens vegvesen

Status for undersøkelsen

Faktainnsamling er fullført, og analysearbeidet er påbegynt.

Sist oppdatert: 11.09.2018

Sted
E6 Storfjord, Troms fylke
Hendelsesdato
24.09.2017
Ulykkestype
Møteulykke
Veitype
Europavei
Fylke
Troms
Politidistrikt
Troms
Kjøretøy/trafikant
Personbil
Type transport
Privat transport
Veiregion
Region nord
Ulykkeskategori
Annen ulykke
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype