Undersøkelse av påkjøringsulykke i Raunekleivtunnelen på Fv 7 i Hordaland

Beskrivelse

Statens havarikommisjon for transport iverksetter undersøkelse av ulykke i Raunekleivtunnelen den 11. juli 2017 hvor en syklist omkom da han ble påkjørt bakfra av en personbil inne i tunnelen.

Ulykken skjedde da et følge på 12 belgiske sykkelturister var på vei østover i retning Samnanger. En personbil som kjørte i samme retning kjørte inn i en av syklistene bakfra, inne i Raunekleivtunnelen. Han omkom av skadene han ble påført i sammenstøtet.

Undersøkelsen vil ha fokus på å avklare hendelsesforløpet, samt avdekke hvorfor dette skjedde.

Trafikantforhold og adferd vil bli undersøkt sammen med eventuelle kjøretøytekniske forhold, og i tillegg vil tilretteleggingen for sykkelturister og veiutforming på denne strekningen bli undersøkt nærmere.

Tunnelmunning  - foto SVV 

Foto: Statens vegvesen

Sist oppdatert: 23.08.2017

Sted
Fv 7, Raunekleivtunnelen, Samnanger, Hordaland
Hendelsesdato
11.07.2017
Ulykkestype
Påkjøringsulykke
Veitype
Fylkesvei
Fylke
Hordaland
Politidistrikt
Hordaland
Kjøretøy/trafikant
Personbil, Sykkel
Type transport
Privat transport
Veiregion
Region vest
Ulykkeskategori
Ulykke i tunnel
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype