Undersøkelse av brann i kjøretøy i Fjærlandstunnelen på Rv 5

Beskrivelse

En lastebil påmontert utstyr for rengjøring begynte å brenne inne i Fjærlandstunnelen den 17. april 2017. Brannen oppsto i lastebilens motorrom og denne ble totalskadet. 13 personer ble skadet av røykeksponering.

Lastebilen var i arbeid med vasking av tunnelveggene da det startet å brenne i motorrommet. Brannen eskalerte raskt, og bilen ble overtent.

I alt 13 andre trafikanter var inne i tunnelen da dette skjedde og disse ble eksponert for røyk etter at brannventilasjon ble iverksatt.

Arbeidet med vedlikeholdet medførte at det var etablert  trafikkdirigering med ledsagerbil i tunnelen da brannen oppsto. Dette forhindret ikke at trafikantene ble eksponert for røyken fra brannen.

Undersøkelsen vil ha fokus på å finne brannårsak. Omstendighetene omkring arbeidsvarsling og avvikling av trafikken vil også bli undersøkt sett i lys av trafikantenes sikkerhet. 

 Fjærlandstunnelen web 2

Fjærlandstunnelen web

Foto: SHT

Sist oppdatert: 12.05.2017

Sted
Rv 5 Fjærlandstunnelen, Sogn og Fjordane
Hendelsesdato
17.04.2017
Ulykkestype
Brann i kjøretøy
Veitype
Riksvei
Fylke
Sogn og Fjordane
Politidistrikt
Sogn og Fjordane
Kjøretøy/trafikant
Lastebil
Type transport
Forfytning uten last/passasjerer
Veiregion
Region vest
Ulykkeskategori
Ulykke i tunnel
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype