Undersøkelse av brann i kjøretøy i Fjærlandstunnelen på Rv 5

Beskrivelse

En lastebil påmontert utstyr for rengjøring begynte å brenne inne i Fjærlandstunnelen den 17. april 2017. Brannen oppsto i lastebilens motorrom og denne ble totalskadet. 13 personer ble skadet av røykeksponering.

Lastebilen var i arbeid med vasking av tunnelveggene da det startet å brenne i motorrommet. Brannen eskalerte raskt, og bilen ble overtent.

I alt 13 andre trafikanter var inne i tunnelen da dette skjedde og disse ble eksponert for røyk etter at brannventilasjon ble iverksatt.

Arbeidet med vedlikeholdet medførte at det var etablert trafikkdirigering og kolonnekjøring med ledebil i tunnelen da brannen oppsto. Dette hindret ikke trafikantene fra å bli røykeksponert.

Undersøkelsen har fokus på ivaretakelse av trafikantenes sikkerhet ved arbeid i tunnel. Omstendighetene omkring arbeidsvarsling og avvikling av trafikken blir undersøkt, i tillegg undersøkes rutiner og prosedyrer når det gjelder risikostyring og håndtering av sikkerhet ved arbeid i tunnelen.

 Fjærlandstunnelen web 2

Fjærlandstunnelen web

Foto: SHT

Status for undersøkelsen

Statens havarikommisjon for transport har komplettert faktainnsamlingen i tilknytning til hendelsen, og har fått god oversikt over hendelsesforløp samt operative, tekniske og bakenforliggende forhold som var til stede eller oppstod under hendelsesforløpet.

Analysearbeidet er igangsatt og saken har prioritet.

 

Sist oppdatert: 16.04.2018

Sted
Rv 5 Fjærlandstunnelen, Sogn og Fjordane
Hendelsesdato
17.04.2017
Ulykkestype
Brann i kjøretøy
Veitype
Riksvei
Fylke
Sogn og Fjordane
Politidistrikt
Sogn og Fjordane
Kjøretøy/trafikant
Lastebil
Type transport
Forfytning uten last/passasjerer
Veiregion
Region vest
Ulykkeskategori
Ulykke i tunnel
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype