Undersøkelse av brann i Oslofjordtunnelen

Beskrivelse

Statens havarikommisjon for transport undersøker brannen i Oslofjordtunnelen 5. mai 2017. Foreløpige funn viser at det er flere likhetstrekk med den store brannen i 2011.

SHT rykket ut til tunnelen på kvelden fredag 5. mai etter at varslet ble mottatt. Våre inspektører gikk inn i tunnelen så snart dette ble vurdert som sikkert.

Hendelsesforløp, brannsted og kjøretøytype var lik tilsvarende brann i 2011 (se rapport fra den undersøkelsen her). Det ble gjort funn som tyder på at motorhavari forårsaket også denne brannen. Dette vil bli fulgt opp videre i forundersøkelsen.

Brannslukking og evakuering ser ut til å ha fungert ved denne brannen og skadeomfanget på trafikantene ble beskjedne. Installerte hjelpemidler og tilrettelagte evakueringsrom synes å ha bidratt til dette.

SHT mottar og innhenter fortløpende all relevant informasjon fra brannen og vil avgrense undersøkelsen etterhvert som materialet er gjennomgått og vurdert.

SHT har merket seg at flere kjøretøyer kjørte inn i tunnelen også etter at denne ble stengt med lys og bom. SHT vil advare mot dette da det anses som kritisk for sikkerheten for de trafikantene det gjelder i tillegg til at det kompliserer evakueringsarbeidet og kan bidra til økt skadeomfang.

Begge foto: SHT

 

Sist oppdatert: 08.05.2017

Sted
Rv 23 Oslofjordtunnelen
Hendelsesdato
05.05.2017
Ulykkestype
Brann i kjøretøy
Veitype
Riksvei
Fylke
Akershus
Politidistrikt
Follo
Kjøretøy/trafikant
Vogntog semitilhenger
Type transport
Godstransport
Veiregion
Region øst
Ulykkeskategori
Ulykke i tunnel
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype