Undersøkelse av brann i gassdrevet buss i Horgvegen, Ranheim i Trondheim

Beskrivelse

En gassdrevet lokalbuss i Trondheim med tre passasjerer om bord tok fyr under transport om morgenen 17. desember 2016. Ingen ble skadd i hendelsen.

Da bussen hadde stoppet ved et busstopp ga vitner som kom kjørende bak bussen beskjed til sjåføren om at det brant bak i bussen. Bussjåføren evakuerte passasjerene, sikret bussen og forsøkte å slokke, men dette gav ingen effekt. Vitner ringte brannvesenet som etterhvert fikk slokket brannen før bussen ble overtent. Den gassdrevne bussen var den tredje bussen av samme type som tok fyr innen kort tid i Trondheimsområdet.

SHT gjennomfører en undersøkelse av denne brannen og ser samtidig om det er likheter med de andre hendelsene. Fokus vil være å se på årsaksforhold, brannutvikling og de mulighetene en bussjåfører har til å detektere og slokke en begynnende brann i tidlig fase.

Buss som brant 17. desember 2016. Foto: SHT

Buss som brant i november 2016. Foto: SHT

 

Sist oppdatert: 17.02.2017

Sted
Horgvegen, Ranheim, Trondheim
Hendelsesdato
17.12.2016
Ulykkestype
Brann i kjøretøy
Veitype
Kommunal vei
Fylke
Sør-Trøndelag
Politidistrikt
Sør-Trøndelag
Kjøretøy/trafikant
Buss
Type transport
Persontransport
Veiregion
Region midt
Ulykkeskategori
Ulykke med buss
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype