Undersøkelse av ulykke med mobilkran ved Karussveien i Kristiansand

Beskrivelse

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har iverksatt undersøkelse av ulykken med mobilkran som var på vei til et arbeidsoppdrag på Karuss skole den 7. mars 2017.

Etter at den var midlertidig parkert utenfor veibanen skled/rullet den ned en gang- og sykkelvei, og stoppet til slutt mot en fjellskjæring. En person omkom og tre ble fysisk skadet i ulykken. Foreløpig kontroll av mobilkranen har avdekket bremsesvikt på en aksel. Undersøkelsen vil omfatte alle forhold omkring ulykken.

Før mobilkranen skulle kjøre den siste strekningen fram til skolen parkerte føreren denne midlertidig inne på et område som var dekket av snø. Hensikten med denne stoppen var å vurdere hvilke sikkerhetstiltak som var nødvendig for å forflytte mobilkranen den siste strekningen til der løfteoppdraget skulle utføres.

Mens føreren og hjelpemannen vurderte forholdene begynte mobilkranen å skli/rulle. Føreren lykkes ikke med å komme inn i mobilkranen igjen for å få stoppet den. Hjelpemannen forsøkte å hjelpe personene som var i faresonen bak mobilkranen, men klarte ikke å få disse i sikkerhet i den tiden han hadde til rådighet. En av disse omkom og tre ble påført fysiske skader

Foreløpige undersøkelser har så langt avdekket at det var bremsesvikt på parkerings- og driftsbremsen på mobilkranens midtre aksel. Den tekniske kontrollen etter ulykken avdekket også at mobilkranens totalvekt var ca. 43 tonn på ulykkestidspunktet, dette er 7 tonn over tillatt totalvekt.

Undersøkelsen vil i tillegg til å omfatte mobilkranens tekniske tilstand også ha fokus på gjeldende rammebetingelser, tillatelser og restriksjoner som gjaldt for mobilkranen på det aktuelle oppdraget.  

SHT har tidligere gitt ut en rapport som omhandler bremsesvikt på mobilkran, se Vei rapport 2010/02, og ulykkene vil bli sett i sammenheng.

Mobilkran

Foto: Politiet

Varsel om sikkerhetskritisk forhold

Foreløpige undersøkelser har påvist at verken den sakkyndige kontrollen ca. to mnd. før ulykken eller kranfirmaets egenkontroll avdekket noen bremsefeil på den aktuelle mobilkranen. SHT har valgt å informere Arbeidstilsynet og Statens vegvesen om dette funnet formulert som et varsel om sikkerhetskritisk forhold.

 Sist oppdatert: 09.05.2017

Sted
Karussveien 10, Kristiansand, Vest-Agder
Hendelsesdato
15.03.2017
Ulykkestype
Annen ulykke
Veitype
Kommunal vei
Fylke
Vest-Agder
Politidistrikt
Agder
Kjøretøy/trafikant
Fotgjenger, Motorredskap kran
Type transport
Forfytning uten last/passasjerer
Veiregion
Region sør
Ulykkeskategori
Ulykke m/ kjøretøy over 7500 kg
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype