Undersøkelse av møteulykke mellom to busser på Fv 450 ved Nakstad i Ullensaker kommune

Beskrivelse

Fredag den 17. november 2017 frontkolliderte to busser på fylkesvei 450 ved Nakstad i Ullensaker kommune. Sjåføren i den ene bussen omkom mens sjåføren i den andre bussen ble meget alvorlig skadet. I den ene bussen var det to passasjerer, ingen av disse ble alvorlig skadet. SHT har besluttet å åpne undersøkelse av ulykken.

Bussene var i rutetrafikk når de kolliderte i en kurve, i bunnen av en helning på Gamle Kongsvingervegen. Bussen som kjørte nedover har kommet over i motsatt kjørebane og kolliderte med bussen som kom imot. Det var glatt veibane i området, og det ble store materielle skader i førerområdet på begge bussene.

Forundersøkelsen har hatt som mål å klarlegge hendelsesforløpet og teknisk tilstand på begge kjøretøyene. Undersøkelsen videre vil avklare hvilke faktorer som bidro til at den ene bussen mistet kontrollen. I denne sammenheng vil informasjon om førere, vei og kjøretøy være sentrale. SHT vil også undersøke overlevelsesaspektene i denne ulykken for om mulig å avdekke hvorfor skadeomfanget ble så stort for begge førerne. I tillegg vil eventuelle bakenforliggende forhold som rammebetingelser i lover og forskrifter og organisatoriske faktorer bli undersøkt.

Webskjema bilde SVV_1

Foto: Statens vegvesen

Sist oppdatert: 18.01.2018

Sted
Fv 450 Nakstad, Ullensaker
Hendelsesdato
17.11.2017
Ulykkestype
Møteulykke
Veitype
Fylkesvei
Fylke
Akershus
Politidistrikt
Romerike
Kjøretøy/trafikant
Buss
Type transport
Persontransport
Veiregion
Region øst
Ulykkeskategori
Ulykke med buss
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype