Undersøkelse av møteulykke mellom to busser på Fv 450 ved Nafstad i Ullensaker kommune

Beskrivelse

Fredag den 17. november 2017 frontkolliderte to busser på fylkesvei 450 ved Nafstad i Ullensaker kommune. Sjåføren i den ene bussen omkom mens sjåføren i den andre bussen ble meget alvorlig skadet. I den ene bussen var det to passasjerer, ingen av disse ble alvorlig skadet. SHT har besluttet å åpne undersøkelse av ulykken.

Bussene var i rutetrafikk når de kolliderte i en kurve, i bunnen av en helning på Gamle Kongsvingervegen. Bussen som kjørte nedover har kommet over i motsatt kjørebane og kolliderte med bussen som kom imot. Det var glatt veibane i området, og det ble store materielle skader i førerområdet på begge bussene.

Undersøkelsen har hatt som mål å klarlegge hendelsesforløpet og identifisere mulige årsaksforhold. I denne sammenheng er informasjon om fører, vei og kjøretøy sentralt. I tillegg undersøkes bakenforliggende forhold som kan ha påvirket hendelsen.

Webskjema bilde SVV_1

Foto: Statens vegvesen

Status for undersøkelsen

Undersøkelsen har samlet inn nødvendig fakta, og dette vil bli sammenstilt i en analyse. Involverte parter er informert om status.

Sist oppdatert: 07.11.2018

Sted
Fv 450 Nafstad, Ullensaker
Hendelsesdato
17.11.2017
Ulykkestype
Møteulykke
Veitype
Fylkesvei
Fylke
Akershus
Politidistrikt
Romerike
Kjøretøy/trafikant
Buss
Type transport
Persontransport
Veiregion
Region øst
Ulykkeskategori
Ulykke med buss
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype