Rapport om møteulykke mellom vogntog og personbil på Fv 115 ved Hjellebøl 19. oktober 2012

Last ned rapport

Beskrivelse

Om morgenen fredag 19. oktober 2012 fikk en semitrailer skrens i en høyrekurve på Fv 115. Bakre del av semitraileren kom over i motgående kjørefelt hvor den kolliderte med en møtende personbil. Føreren og passasjeren i personbilen ble alvorlig skadet.

SHTs undersøkelse av ulykken påviste flere feil tilknyttet bremsesystemet på vogntoget. Disse feilene bidro etter SHTs vurdering til at semitraileren skrenset over i motgående kjørefelt.

SHT fremmer en sikkerhetstilråding som følge av undersøkelsen.

Rapporten inneholder en feil, riktig navn på kjøretøyeier og vogntogførerens arbeidsgiver er FL Polska SP ZOO.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2013/12T

Undersøkelsen av vogntogulykken på Fv 115 ved Hjellebøl viste at det var kontaktfeil i forbindelsen mellom trekkbil og semitrailer, samt i flere koblingspunkt på semitrailerens elektriske  ledninger/signalkabler til styringsenheten for EBS-systemet. Dette medførte at både ABS- og ALB-systemet ble satt ut av funksjon og bidro til at semitraileren fikk skrens. Det var ingen varsler i førerdisplayet som informerte føreren om feilene med bremsesystemet, men kun informasjon om at tilhengeren ikke hadde ABS-bremser. Med bakgrunn i denne og tidligere undersøkelser mener SHT at slike feil på tilhengere er kritiske for sikkerheten.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen følger opp problemstillingene med manglende varsling og bortfall av ABS- og ALB-funksjon ved strømbrudd/kontaktfeil på tilhengere.

Sted
Fv 115 Hjellebøl, Akershus
Hendelsesdato
19.10.2012
Ulykkestype
Møteulykke
Veitype
Fylkesvei
Fylke
Akershus
Politidistrikt
Romerike
Kjøretøy/trafikant
Personbil, Vogntog semitilhenger
Type transport
Godstransport
Veiregion
Region øst
Ulykkeskategori
Ulykke m/ kjøretøy over 7500 kg
image
Rapport om møteulykke mellom vogntog og personbil på Fv 115 ved Hjellebøl 19. oktober 2012 Last ned rapport
Tilbake til toppen