Rapport om møteulykke mellom vogntog og personbil på E39 ved Vinjeøra i Hemne 12. desember 2011

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Mandag 12. desember 2011 ca. kl. 1915 mistet fører av et vogntog kontrollen på tilhengeren (slepvogn) i en slak høyresving på E39 ved Vinjeøra i Hemne kommune. Dette skjedde i en møtesituasjon, og fremre del på tilhengeren kom over på venstre side av kjørebanen hvor den kolliderte med møtende personbil. I denne satt fem personer og to personer omkom.

Undersøkelsen har avdekket at forhold knyttet til både fører, kjøretøy og vei har bidratt til at ulykken skjedde. SHT har særlig omtalt tilstanden på tilhengerens bremsesystem som et sikkerhetsproblem med forbedringspotensial, men valg av hastighet, ulike dekkegenskaper på lastebil og tilhenger, samt veiens utforming og tilstand er også omtalt. Et viktig bakenforliggende forhold er betydningen av god kvalitet på kjøretøyeieres oppfølging av teknisk tilstand, intern verkstedvirksomhet, samt behovet for tettere oppfølging gjennom periodisk kontroll av bremser på tunge tilhengere.

Det er avgitt to sikkerhetstilrådinger som følge av undersøkelsen.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2013/06T

Elvrum Transport AS har valgt å gjennomføre reparasjon og vedlikehold av flere av kjøretøyene de disponerer ved eget verksted, vesentlig tilhengere. Dette medfører et stort ansvar, er en krevende oppgave som fordrer både god kompetanse og riktig utstyr. Statens havarikommisjon for transport mener på bakgrunn av funn i undersøkelsen at ulykkestilhengeren ikke ble underlagt tilstrekkelig oppfølging og vedlikehold slik bedriftens prosedyrer beskriver.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Elvrum Transport AS forbedrer sin oppfølging og utførelse av vedlikehold og reparasjon på egne kjøretøyer.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2013/07T

Undersøkelse av tilhengeren etter ulykken og åtte måneder etter siste godkjenning for periodisk kontroll viste at det var for svak bremsevirkning på tilhengeren og at det var mekanisk feil med ABS systemet. Statens havarikommisjon for transport vurderer at det må stilles strenge krav til oppfølging av teknisk tilstand på tilhengere slik at sikkerheten ivaretas på en tilstrekkelig god måte. Undersøkelsen har vist at en hyppigere kontroll av bremser på tilhengere kunne ha avdekket de påviste feilene som bidro til ulykken.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen vurderer kontrollhyppigheten ved periodisk kontroll av bremsesystem på tunge tilhengere.

Sted
E39 ved Vinjeøra i Sør-Trøndelag
Hendelsesdato
12.12.2011
Ulykkestype
Møteulykke
Veitype
Europavei
Fylke
Sør-Trøndelag
Politidistrikt
Sør-Trøndelag
Kjøretøy/trafikant
Personbil, Vogntog slepvogn
Type transport
Godstransport, Privat transport
Veiregion
Region midt
Ulykkeskategori
Ulykke m/ kjøretøy over 7500 kg
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype