Thematic report concerning safety in cars

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Temaundersøkelse om sikkerhet i bil foreligger nå på engelsk.

The Accident Investigation Board Norway (AIBN) has conducted a thematic investigation concerning all of the eight head-on collisions in 2008 and 2009 with three or more fatalities. Totally 46 persons were involved in the eight investigated accidents. 26 were killed, 10 were severely injured and 10 suffered only minor injuries. The further review of the survival aspects in the individual accidents will only refer to the killed and seriously injured.

During these two years a total of 470 people were killed in road traffic accidents in Norway. The material covers 5.5% of the total number of fatalities in 2008 and 2009. The AIBN assumes that there will be similar injury mechanisms in other fatal accidents, i.e. with fewer than three fatalities.

All vehicles involved were subject to a thorough technical investigation by the AIBN. The technical investigations focused on internal and external damage to the vehicle, seat belts, airbags and compartment deformations. During this work, emergency medicine expertise was applied.

The investigation shows that proper seat belt use, the securing of items in the car, speed variation and point of impact in the collision, the car's protection against intrusion and available safety equipment is of great importance for survival. Overall, the investigation confirms that the use of seat belts (three-point seat belts) is the most important and most effective safety measure. However, the investigation also points to other issues/factors that are not as well-known among general road users.

Combined, this constitutes an extensive material about safety in cars and provides increased knowledge about the factors/conditions which affect survival potential in a car accident.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2012/01T

Totalt tre personer av de 26 omkomne og fire personer av de ti alvorlig skadde i de åtte ulykkene kunne overlevd / fått reduserte skader gitt at de hadde brukt bilbelte. For ytterligere fire personer medvirket ukorrekt beltebruk til dødsfall/skade, to barn i barneseter hadde ikke optimalt tilstrammet belte, og to personer som selv brukte bilbelte omkom som følge av skader påført av andre personer i bilen som ikke var sikret.

SHT tilrår at Statens vegvesen og politiet fokuserer på riktig bruk av bilbelte og barneseter ved kontroller.

 

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2012/02T

Den høye bruksprosenten i Norge viser at ulike tiltak og kampanjer for å øke bilbeltebruken har hatt effekt. Imidlertid ser SHT ytterligere sikkerhetspotensial gjennom denne undersøkelsen. For fire personer medvirket ukorrekt beltebruk til dødsfall/skade, to barn i barneseter hadde ikke optimalt tilstrammet belte, to personer som selv brukte bilbelte omkom som følge av skader påført av andre personer i bilen som ikke var sikret, og for to personer medførte bruk av hoftebelte dødsfall/skade.

SHT tilrår at Statens vegvesen, Trygg Trafikk og politiet forsterker informasjonsarbeidet knyttet til riktig bruk av bilbelte og sikring av barn i bil, samt viktigheten av trepunktsbelter.

 

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2012/03T

I fire tilfeller vurderer SHT at lastsikring som hadde forhindret forskyvning av last kunne endret skadebildet. Det er krav til at gods skal være sikret slik at det ikke volder skade eller fare, men det er ikke etablert nærmere bestemmelser eller veiledning når det gjelder sikring av last innvendig i personbil.

SHT tilrår at Statens vegvesen forsterker informasjonsarbeidet, eksempelvis gjennom utarbeidelse av egen veiledning, knyttet til sikring av last innvendig i personbiler.

 

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2012/04T

Ved høyhastighetskollisjoner med biler som har installert bilbelte med kraftbegrenser viser SHTs undersøkelser at økt kroppsvekt øker uttrekkslengden på bilbelte. Dermed er det fare for at en tung person (over testvekt på 75 kg som angitt i bilag 9 til EU-direktiv 2000/3EF og ECE 16 Annex 8) kan medføre et så langt uttrekk på bilbelte at personen treffer bilens interiør med stor kraft selv om bilens overlevelsesrom er intakt. I en av ulykkene kunne bilfører trolig overlevd dersom sikkerhetsbeltet hadde tillatt mindre fremoverbevegelse av overkroppen.

SHT tilrår at Statens vegvesen arbeider for å påvirke det europeiske direktivet slik at den passive sikkerheten i bil ivaretas bedre for personer med høyere kroppsvekt enn testvekt på 75 kg.

 

Sted
8 accidents in Norway
Hendelsesdato
01.07.2009
Ulykkestype
Møteulykke
Kjøretøy/trafikant
Lastebil, Personbil, Varebil, Vogntog semitilhenger
Type transport
Godstransport, Persontransport
Ulykkeskategori
Annen ulykke
Skriv ut
Rapporter samme kjøretøytype