Rapport om utforkjøringsulykke med vogntog på E6 i Follotunelen, Vestby 10. mai 2009

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Et litauisk vogntog lastet med stykkgods (folie og papir) kjørte nordover på E6 på vei inn mot Follotunnelen den 10. mai 2009. Ca 130 meter før tunnelportalen kjørte den med liten vinkel mot rekkverket på høyre side, og kom utenfor asfaltkanten. Rekkverket ledet vogntoget tilbake til veibanen, men ikke tilstrekkelig til at vogntoget kom inn i tunnelåpningen uten å kollidere med portalen.

Vogntoget, som var ute av kontroll, støtte inn i tunnelveggene på begge sider før den tilslutt havnet på høyre side ca 50 meter inne i tunnelen. Det begynte å brenne i vogntoget, og føreren omkom. Det oppsto store skader og tunnelen ble stengt for trafikk i ettertid.

Undersøkelsen har avdekket svakhet i rekkverkets evne til å bidra til å hindre at vogntoget kjørte inn i tunnelportalen. Med bakgrunn i nullvisjonens krav om tilgivende sideterreng, og med fokus på den spesielle risikosonen inn mot tunnelåpninger generelt, har SHT fremmet en sikkerhetstilråding som peker på behovet for å inspisere og eventuelt gjøre tiltak på slike overganger på eksisterende tunneler.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2011/01T

Denne type utforming av tunnelportal, som også bl.a. er brukt på deler av E18 i Vestfold, muliggjør påkjørsel for et tungt kjøretøy som ligger utenfor kantlinjen. Overgangen mellom rekkverk og tunnelportal har i dette tilfellet ikke ledet kjøretøyet tilstrekkelig inn i “sikker sone” og kjøretøyet traff derfor tunnelportalen.

SHT tilrår at Statens vegvesen, gjennom inspeksjon av eksisterende tunneler, vurderer behovet for tiltak/endring når det gjelder sikkerhetsforhold i overgangen mellom rekkverk og tunnelportal.

 

Sted
Ev 6 Follotunnelen
Hendelsesdato
10.05.2009
Ulykkestype
Utforkjøringsulykke
Veitype
Europavei
Fylke
Akershus
Politidistrikt
Follo
Kjøretøy/trafikant
Vogntog semitilhenger
Type transport
Godstransport
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype