Rapport om møteulykke mellom personbil og lastebil på Fv 13 i Alta 1. januar 2009

Download Last ned rapport

Beskrivelse

En personbil fikk skrens i lav hastighet på en tilnærmet rett veistrekning på Aronnesveien i Alta og kolliderte sideveis med en liten lastebil. Alle tre personene i personbilen omkom.

Fylkesveiens forfatning med dype og bratte spor i kombinasjon med snø- og isdekket veibane bidro vesentlig til at personbilen fikk skrens og at ulykken skjedde.

SHT mener at mangel på definerte tilstands- og tiltakskrav ved spordannelser på fylkesvei kan ha medvirket til at veien utviklet seg til å bli sikkerhetskritisk og ulykkesrammet før tiltak ble iverksatt.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2010/07T

Personbilen fikk skrens mot venstre på en tilnærmet rett veistrekning med dype og bratte spor i veibanen som var snø- og isbelagt. SHT mener at Fv 13 i Alta burde vært regulert med ytterligere restriksjoner eller stengt når det ble vinterføre, så lenge veidekket ikke ble utbedret.

Havarikommisjonen tilrår at Samferdselsdepartementet i samråd med Statens vegvesen og fylkeskommunene vurderer å innføre kriterier for forsvarlig sikkerhetstilstand av offentlige veier, herunder til maksimale spordannelser, basert på en total vurdering av risiko.

 

Sted
Fv 13 Aronnesveien, Alta
Hendelsesdato
01.01.2009
Ulykkestype
Møteulykke
Veitype
Fylkesvei
Fylke
Finnmark
Politidistrikt
Vestfinnmark
Kjøretøy/trafikant
Lastebil, Personbil
Type transport
Privat transport
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype