Rapport om veitrafikkulykke på Smestad i Oslo den 21.juni 2007 hvor en mobilkran kolliderte med en personbil og en motorsykkel

Last ned rapport

Beskrivelse

En mobilkran fra selskapet T.O. Bull AS fikk ikke stoppet tidsnok og kolliderte med en personbil og motorsykkel bakfra. Det ble avdekket at mobilkranen hadde svak bremsevirkning som følge av nedslitte bremsebånd på tre av hjulene.

Undersøkelsen er konsentrert rundt den tekniske oppfølgingen som kan forklare hvorfor og hvordan denne type sikkerhetsproblem kan utvikle seg.

SHT har avdekket svakheter i bedriftens vedlikeholdssystemer og føringene for kjøretøydelen av den obligatoriske sakkyndige kontrollen.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2010/06T

Mobilkraner og andre motorredskaper tillatt brukt på offentlig vei er ikke underlagt krav om periodisk kjøretøykontroll. Mobilkraner registrert etter en viss dato vil bli underlagt krav om periodisk kjøretøykontroll, men det vil ikke bli gitt tilbakevirkende kraft. I den årlige sakkyndige kontrollen av motorredskaper er det fra Arbeidstilsynet ikke gitt føringer for gjennomføring av kontroll av kjøretøydelen, noe som kan skape ulikheter i kontrollene.

SHT tilrår at Arbeidstilsynet i samråd med Statens vegvesen iverksetter tiltak som bedre ivaretar sikkerheten ved kjøring med motorredskap på vei.

 

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2010/05T

Undersøkelsen viste at flere av bremsebåndene på mobilkranen var nedslitte og at bremsevirkningen var under halvparten av forskriftskravet. T.O. Bull AS har ikke fremlagt dokumentasjon på at bremsene på mobilkranen var vedlikeholdt slik mobilkranens smøre- og vedlikeholdsanvisning beskriver, som er en forutsetning ved den årlige sakkyndige kontrollen.

SHT tilrår at T.O. Bull AS forbedrer sitt vedlikeholds- og dokumentasjonssystem slik at produsentens vedlikeholdsanvisninger følges opp systematisk.

 

Sted
Smestad i Oslo
Hendelsesdato
21.06.2007
Ulykkestype
Påkjøringsulykke
Veitype
Kommunal vei
Fylke
Oslo
Politidistrikt
Oslo
Kjøretøy/trafikant
Motorredskap kran, Personbil, MC tung
Type transport
Forfytning uten last/passasjerer
image
Rapport om veitrafikkulykke på Smestad i Oslo den 21.juni 2007 hvor en mobilkran kolliderte med en personbil og en motorsykkel Last ned rapport
Tilbake til toppen