Rapport om utforkjøringsulykke med buss på RV 72 ved Garnes i Verdal 24. november 2007

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Lørdag 24. november 2007 arrangerte Trønderbilene AS en velferdstur med buss for ansatte med ledsagere til Østersund i Sverige. På Riksvei 72 ved Garnes i Inndalen, litt over kl. 0800, kjørte bussen med fører og 44 passasjerer inn i en skarp venstre-høyre-svingkombinasjon. Det var vinterføre og vesentlig dårligere føreforhold gjennom disse svingene. I inngangen til den siste høyresvingen mistet bussen veigrepet og skrenset ut av veien på venstre side. Her veltet bussen over på siden og traff en steinblokk som lå i grøfta. 3 personer omkom og 11 ble alvorlig skadet i ulykken.

Havarikommisjonen fremmer 4 sikkerhetstilrådinger i forbindelse med undersøkelsen.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2010/04T

Undersøkelsen har avdekket at det ble brukt forskjellige typer friksjonsmålere ved gjennomføring av friksjonsprøver på ulykkesdagen, og at det var stor sprik i resultatene fra disse prøvene. SHT mener at bruk av forskjellige typer friksjonsmålere til oppfølging av vedlikeholdsstandarden på veinettet kan gi for store avvik mellom verdier som er målt med et utstyr sammenlignet med et annet.

SHT tilrår at Statens vegvesen går kritisk gjennom dagens godkjente friksjonsmålere med tanke på å standardisere disse.

 

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2010/03T

I denne ulykken og i ulykken som er omtalt i Rapport Vei 2009/03 traff kjøretøyer steiner som lå i veiens sideterreng. Ulykkene viser at ugunstig sideterreng har en negativ effekt på skadeomfanget når ulykken er et faktum, og kjøretøy havner utenfor veien.

SHT tilrår at Statens vegvesen innfører rutiner for utbedring av sideterreng på sikkerhetskritiske og ulykkesutsatte punkter på veinettet.

 

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2010/02T

Statens vegvesen hadde ikke definert spesielle problempunkter på veistrekningen som skulle ha spesiell oppfølging, slik det var beskrevet i funksjonskontrakten. Dette har etter SHTs vurdering medvirket til at tiltak ikke var iverksatt.

SHT tilrår at Statens vegvesen innfører rutiner for å identifisere kritiske punkter på veinettet som krever forsterket oppfølging, og implementerer dette i funksjonskontraktene for drift og vedlikehold.

 

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2010/01T

Undersøkelsen har avdekket at det var direkte livreddende for to personer med indre blødninger at alle ble fraktet til sykehuset for en sekundær medisinsk sjekk. Ulykken viser hvor viktig det er at alle som er involvert i en trafikkulykke med alvorlig skadde personer blir tatt inn til medisinsk sjekk.

SHT tilrår at Helsedirektoratet vurderer å utarbeide rutiner for umiddelbar medisinsk helsesjekk av alle som har vært involvert i alvorlige trafikkulykker.

 

Sted
RV 72 ved Garnes i Verdal
Hendelsesdato
24.11.2007
Ulykkestype
Utforkjøringsulykke
Veitype
Riksvei
Fylke
Nord-Trøndelag
Politidistrikt
Nord-Trøndelag
Kjøretøy/trafikant
Buss
Type transport
Persontransport
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype