Rapport om møteulykke mellom vogntog og to personbiler på rv 46 ved Vikedal i Vindafjord 28. juni 2007

Download Last ned rapport
Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2009/07T

Det er avdekket at fastlegen ikke hadde fulgt opp sin plikt til å melde fra at føreren ikke oppfylte førerkortforskriftens helsekrav. SHT mener at kravene til helse som gjelder for yrkessjåfører må etterleves strengt for å være en velfungerende barriere mot trafikkulykker. Helsetilsynet har i inspeksjoner avdekket systematiske brudd på helsepersonells krav om meldeplikt. SHT ser på førers helsetilstand som en sikkerhetskritisk oppgave.

SHT tilrår at Helsedirektoratet iverksetter tiltak som reduserer mulighetene for at yrkestransportførere spesielt, og bilførere generelt kan kjøre i trafikken med svekket helsetilstand.    

 

Sted
Vikedal i Vindafjord, Rogaland
Hendelsesdato
28.06.2007
Ulykkestype
Møteulykke
Veitype
Riksvei
Fylke
Rogaland
Politidistrikt
Rogaland
Kjøretøy/trafikant
Personbil, Vogntog semitilhenger
Type transport
Godstransport, Privat transport
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype