Rapport om velt med vogntog på E6 ved Åsen i Levanger 27. september 2005

Download Last ned rapport
Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2008/14T

Undersøkelsen har avdekket at både den oppvarmede asfaltmassen og propan som benyttes til oppvarming av asfalten var unntatt fra ADR-bestemmelsenes krav i forbindelse med den aktuelle transporten. Dette medfører at det ikke stilles spesielle krav til fører og kjøretøy med bakgrunn i disse forskriftene.

SHT tilrår at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap vurderer å innføre krav til førere og transportenheter som transporterer oppvarmede, flytende asfaltprodukter som inneholder grus eller pukk.

 

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2008/13T

NCC hadde leid inn kjøretøy/utstyr for transport av oppvarmede asfaltprodukter. I kontrakten var det spesifisert sikkerhetskrav til dette utstyret uten at disse kravene ble fulgt opp. Det var heller ikke gjennomført risikoanalyse for å kartlegge farene ved bruk av dette utstyret.

SHT tilrår at NCC innfører rutiner for risikoanalyse for transport av oppvarmede asfaltprodukter, og utarbeider prosedyrer som ivaretar sikkerheten ved slike transporter.

 

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2008/12T

Etter ulykken påviste Statens vegvesen og politiet mangler både ved kjøretøy, og uregelmentert ombygging av lastebilen. Kun deler av disse manglene/påleggene er fulgt opp av tilsynsmyndigheten.

SHT tilrår at tilsynsmyndigheten og politiet utarbeider rutiner for oppfølging av påviste mangler og utstedte forelegg etter ulykker.

 

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2008/11T

Opplysninger framkommet i undersøkelsen viser at kriterier for når det kan gis utsettelse for periodisk kjøretøykontroll er lite kjent, og at påviste manglers sikkerhetsmessige betydning sjelden blir vurdert. Undersøkelsen viser også at kjøretøy som avviker fra vognkortopplysningene ikke henvises til trafikkstasjon i forbindelse med disse kontrollene.

SHT tilrår at Statens vegvesen gjennomgår kriteriene for utsettelse av periodisk kjøretøykontroll og kriterier for når kontrollorgan skal henvise kjøretøy til trafikkstasjon.

 

Sted
E6 ved Åsen, Levanger
Hendelsesdato
27.09.2006
Ulykkestype
Veltulykke
Veitype
Europavei
Fylke
Nord-Trøndelag
Politidistrikt
Nord-Trøndelag
Kjøretøy/trafikant
Vogntog slepvogn
Type transport
Godstransport
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype