Rapport om møteulykke mellom vogntog og personbil på E18 ved Solum i Larvik 19. januar 2006

Download Last ned rapport
Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2008/09T

Målingene som ble foretatt på ulykkesstedet av Statens vegvesens personell tyder på at snødybdekravet i funksjonskontrakten var oversteget. I tillegg var friksjonen betydelig redusert. Det er stor trafikk på denne strekningen som er en vanlig tofeltsvei uten midtdeler og følgelig blir risikoen for møteulykker stor når kjøreforholdene reduseres.

Havarikommisjonen tilrår at Statens vegvesen Vestfold distrikt gjennomgår kontraktskrav med hensyn på brøytestandard og friksjonsforhold på E18 i Vestfold syd for om mulig å bedre trafikksikkerheten.

 

Sted
E18 i Larvik
Hendelsesdato
19.01.2006
Ulykkestype
Møteulykke
Veitype
Europavei
Fylke
Vestfold
Kjøretøy/trafikant
Lastebil, Personbil
Type transport
Godstransport, Privat transport
Skriv ut
Rapporter samme kjøretøytype