Rapport om utforkjøringsulykke med buss på E134 ved Langebu i Etne 7. september 2006

Download Last ned rapport
Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2008/03T

Statens vegvesen Region vest mottok to henvendelser fra veibrukere via e-post angående ulykkessvingen før ulykken. Innholdet i meldingene ble ikke mottatt på en slik måte at eventuelle tiltak kunne utføres.

SHT tilrår at Statens vegvesen Region vest forbedrer sitt rapporterings- og oppfølgingssystem slik at innrapporterte forhold blir sikkerhetsmessig ivaretatt.

 

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2008/02T

Veien var på ulykkestidspunktet åpnet for trafikk uten at den formelt var overlevert fra anlegg til forvaltning. Dermed ble det ikke foretatt en sluttkontroll av anlegget med påfølgende avviksbehandling, noe som kunne ha avdekket ulykkessvingens ugunstige utforming.

SHT tilrår at Statens vegvesen etablerer rutiner som sikrer at nye veianlegg alltid overleveres med trafikksikkerhetsgjennomgang før det åpnes for trafikk.

 

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2008/01T

Bussen kjørte ut i en skarp sving i overgangen mellom ny og gammel vei. Svingen var ikke bygget i henhold til retningslinjene for veiutforming (veinormaler), og kompenserende sikkerhetstiltak ble heller ikke vurdert i påvente av videre utbygging.

SHT tilrår at Statens vegvesen klargjør retningslinjer for ivaretakelse av sikkerheten ved sammenkobling av nye og eksisterende veianlegg og midlertidige veiløsninger.

 

Sted
Langebu i Etne, Hordaland
Hendelsesdato
07.09.2006
Ulykkestype
Utforkjøringsulykke
Veitype
Europavei
Fylke
Hordaland
Politidistrikt
Hordaland
Kjøretøy/trafikant
Buss
Type transport
Persontransport
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype