Pågående undersøkelser

Undersøkelse av påkjøringsulykke på planovergang på Rørosbanen ved Bjøråneset i Stor-Elvdal
Kjøretøy/trafikant Annet Ulykkestype Påkjøringsulykke Hendelsesdato 29.11.2018 Sted Bjøråneset jernbaneplanovergang, Stor-Elvdal
Undersøkelse av påkjøringsulykke i Nesbyen, Nes kommune i Buskerud
Kjøretøy/trafikant Fotgjenger Ulykkestype Påkjøringsulykke Hendelsesdato 19.11.2018 Sted Fv 214, Nesbyen, Buskerud
Undersøkelse av utforkjøringsulykke med veteranbil på Fv 651 ved Rjukan
Kjøretøy/trafikant Personbil Ulykkestype Utforkjøringsulykke Hendelsesdato 02.09.2018 Sted Fv 651 Rjukan, Telemark
Undersøkelse av et alvorlig veitrafikkuhell på Fv. 715 ved Storsteinan, Trondheim
Kjøretøy/trafikant Vogntog slepvogn Ulykkestype Annen ulykke Hendelsesdato 06.08.2018 Sted Fv. 715, Storsteinan, Trøndelag
Undersøkelse av veltulykke på Tempelseterveien i Sigdal kommune
Kjøretøy/trafikant Lastebil Ulykkestype Veltulykke Hendelsesdato 29.06.2018 Sted Tempelseterveien (privat), Sigdal, Buskerud
Undersøkelse av møteulykke på Rv 55 ved Nornes i Sogn og Fjordane
Kjøretøy/trafikant Lastebil Ulykkestype Møteulykke Hendelsesdato 11.04.2018 Sted Rv 55 Nornes, Sogn og Fjordane
Undersøkelse av kjedekollisjon på E16 i Lærdalen
Kjøretøy/trafikant Varebil Ulykkestype Annen ulykke Hendelsesdato 06.04.2018 Sted E16 Lærdalen, Sogn og Fjordane
Undersøkelse av møteulykke mellom to busser på Fv 450 ved Nafstad i Ullensaker kommune
Kjøretøy/trafikant Buss Ulykkestype Møteulykke Hendelsesdato 17.11.2017 Sted Fv 450 Nafstad, Ullensaker
Undersøkelse av møteulykke på E6 ved Storfjord i Troms
Kjøretøy/trafikant Personbil Ulykkestype Møteulykke Hendelsesdato 24.09.2017 Sted E6 Storfjord, Troms fylke
Undersøkelse av brann i kjøretøy i Fjærlandstunnelen på Rv 5
Kjøretøy/trafikant Lastebil Ulykkestype Brann i kjøretøy Hendelsesdato 17.04.2017 Sted Rv 5 Fjærlandstunnelen, Sogn og Fjordane
Tilbake til toppen