Pågående undersøkelser

Undersøkelse av trafikkulykke på E6 ved Kongsvoll i Oppdal kommune
Kjøretøy/trafikant Lastebil Ulykkestype Møteulykke Hendelsesdato 25.10.2019 Sted E6, Kongsvoll, Trøndelag
Undersøkelse av utforkjøringsulykke på fv. 465 ved Omland i Vest-Agder
Kjøretøy/trafikant Lastebil Ulykkestype Utforkjøringsulykke Hendelsesdato 14.07.2019 Sted Fv 465, Omland i Vest-Agder
Undersøkelse av utforkjøringsulykke med buss på E16 Steinssletta, Hole i Buskerud
Kjøretøy/trafikant Buss Ulykkestype Utforkjøringsulykke Hendelsesdato 26.06.2019 Sted E16, Steinssletta, Hole i Buskerud
Undersøkelse av påkjøringsulykke på E18 i Asker
Kjøretøy/trafikant Personbil Ulykkestype Påkjøringsulykke Hendelsesdato 13.05.2019 Sted E18 Asker, Akershus
Undersøkelse av brann i vogntog i Gudvangatunnelen i Aurland, Sogn og Fjordane
Kjøretøy/trafikant Vogntog semitilhenger Ulykkestype Brann i kjøretøy Hendelsesdato 30.03.2019 Sted Gudvangatunnelen, EV 16 i Sogn og Fjordane
Temaundersøkelse av alvorlige ulykker med vogntog
Kjøretøy/trafikant Vogntog påhengsvogn Ulykkestype Temaundersøkelse Hendelsesdato 01.01.2019 Sted Norge
Undersøkelse av påkjøringsulykke i Nesbyen, Nes kommune i Buskerud
Kjøretøy/trafikant Fotgjenger Ulykkestype Påkjøringsulykke Hendelsesdato 19.11.2018 Sted Fv 214, Nesbyen, Buskerud
Undersøkelse av et alvorlig veitrafikkuhell på Fv. 715 ved Storsteinan, Trondheim
Kjøretøy/trafikant Vogntog slepvogn Ulykkestype Annen ulykke Hendelsesdato 06.08.2018 Sted Fv. 715, Storsteinan, Trøndelag
Tilbake til toppen