Pågående undersøkelser

Undersøkelse av utforkjøringsulykke med buss på E16 Steinssletta, Hole i Buskerud
Kjøretøy/trafikant Buss Ulykkestype Utforkjøringsulykke Hendelsesdato 26.06.2019 Sted E16, Steinssletta, Hole i Buskerud
Undersøkelse av utforkjøringsulykke på fv. 465 ved Omland i Vest-Agder
Kjøretøy/trafikant Lastebil Ulykkestype Utforkjøringsulykke Hendelsesdato 14.07.2019 Sted Fv 465, Omland i Vest-Agder
Undersøkelse av trafikkulykke på E6 ved Kongsvoll i Oppdal kommune
Kjøretøy/trafikant Lastebil Ulykkestype Møteulykke Hendelsesdato 25.10.2019 Sted E6, Kongsvoll, Trøndelag
Undersøkelse av møteulykke mellom to vogntog på E6 ved Hammer i Snåsa, Trøndelag
Kjøretøy/trafikant Vogntog semitilhenger Ulykkestype Møteulykke Hendelsesdato 02.02.2020 Sted E6, ved Hammer i Snåsa, Trøndelag
Undersøkelse av brann i vogntog i Gudvangatunnelen i Aurland, Sogn og Fjordane
Kjøretøy/trafikant Vogntog semitilhenger Ulykkestype Brann i kjøretøy Hendelsesdato 30.03.2019 Sted Gudvangatunnelen, EV 16 i Sogn og Fjordane
Undersøkelse av møteulykke på E39 ved Austefjorden Volda, Møre og Romsdal
Kjøretøy/trafikant Personbil Ulykkestype Møteulykke Hendelsesdato 20.10.2019 Sted E39, Volda, Møre og Romsdal
Undersøkelse av møteulykke mellom to vogntog på E6 ved Hamarøy i Nordland
Kjøretøy/trafikant Vogntog semitilhenger Ulykkestype Møteulykke Hendelsesdato 08.01.2020 Sted E6 Hamarøy i Nordland
Undersøkelse av påkjøringsulykke på E18 i Asker
Kjøretøy/trafikant Personbil Ulykkestype Påkjøringsulykke Hendelsesdato 13.05.2019 Sted E18 Asker, Akershus
Tilbake til toppen