Pågående undersøkelser

up down
Kjøretøy/trafikant
up down
Ulykkestype
up down
Hendelsesdato
up down
Sted
Vogntog slepvogn Annen ulykke 06.08.2018 Fv. 715, Storsteinan, Trøndelag
Fotgjenger/ Lastebil Påkjøringsulykke 19.11.2018 Fv 214, Nesbyen, Buskerud
Annet/ Lastebil Påkjøringsulykke 29.11.2018 Bjøråneset jernbaneplanovergang, Stor-Elvdal
Vogntog påhengsvogn/ Vogntog semitilhenger Temaundersøkelse 01.01.2019 Norge
Vogntog semitilhenger Brann i kjøretøy 30.03.2019 Gudvangatunnelen, EV 16 i Sogn og Fjordane
Personbil/ Vogntog slepvogn Påkjøringsulykke 13.05.2019 E18 Asker, Akershus
Buss Utforkjøringsulykke 26.06.2019 E16, Steinssletta, Hole i Buskerud
Lastebil Utforkjøringsulykke 14.07.2019 Fv 465, Omland i Vest-Agder