Pågående undersøkelser

up down
Kjøretøy/trafikant
up down
Ulykkestype
up down
Hendelsesdato
up down
Sted
Lastebil Brann i kjøretøy 17.04.2017 Rv 5 Fjærlandstunnelen, Sogn og Fjordane
Personbil Møteulykke 24.09.2017 E6 Storfjord, Troms fylke
Buss Møteulykke 17.11.2017 Fv 450 Nafstad, Ullensaker
Varebil/ Vogntog semitilhenger Annen ulykke 06.04.2018 E16 Lærdalen, Sogn og Fjordane
Lastebil/ Personbil Møteulykke 11.04.2018 Rv 55 Nornes, Sogn og Fjordane
Lastebil Veltulykke 29.06.2018 Tempelseterveien (privat), Sigdal, Buskerud
Vogntog slepvogn Annen ulykke 06.08.2018 Fv. 715, Storsteinan, Trøndelag
Personbil Utforkjøringsulykke 02.09.2018 Fv 651 Rjukan, Telemark
Fotgjenger/ Lastebil Påkjøringsulykke 19.11.2018 Fv 214, Nesbyen, Buskerud
Annet/ Lastebil Påkjøringsulykke 29.11.2018 Bjøråneset jernbaneplanovergang, Stor-Elvdal