Pågående undersøkelser

up down
Kjøretøy/trafikant
up down
Ulykkestype
up down
Hendelsesdato
up down
Sted
Vogntog semitilhenger Brann i kjøretøy 30.03.2019 Gudvangatunnelen, EV 16 i Sogn og Fjordane
Lastebil/ Personbil Møteulykke 25.10.2019 E6, Kongsvoll, Trøndelag
Personbil/ Varebil Møteulykke 20.10.2019 E39, Volda, Møre og Romsdal
Vogntog semitilhenger/ Vogntog slepvogn Møteulykke 08.01.2020 E6 Hamarøy i Nordland
Vogntog semitilhenger Møteulykke 02.02.2020 E6, ved Hammer i Snåsa, Trøndelag
Personbil/ Vogntog slepvogn Påkjøringsulykke 13.05.2019 E18 Asker, Akershus
Buss Utforkjøringsulykke 26.06.2019 E16, Steinssletta, Hole i Buskerud
Lastebil Utforkjøringsulykke 14.07.2019 Fv 465, Omland i Vest-Agder