Pågående undersøkelser

up down
Kjøretøy/trafikant
up down
Ulykkestype
up down
Hendelsesdato
up down
Sted
Lastebil Brann i kjøretøy 17.04.2017 Rv 5 Fjærlandstunnelen, Sogn og Fjordane
Vogntog semitilhenger Brann i kjøretøy 30.03.2019 Gudvangatunnelen, EV 16 i Sogn og Fjordane
Buss Møteulykke 17.11.2017 Fv 450 Nafstad, Ullensaker
Vogntog påhengsvogn/ Vogntog semitilhenger Møteulykke 01.01.2019 Norge
Fotgjenger/ Lastebil Påkjøringsulykke 19.11.2018 Fv 214, Nesbyen, Buskerud
Annet/ Lastebil Påkjøringsulykke 29.11.2018 Bjøråneset jernbaneplanovergang, Stor-Elvdal
Personbil/ Vogntog slepvogn Påkjøringsulykke 13.05.2019 E18 Asker, Akershus
Personbil Utforkjøringsulykke 02.09.2018 Fv 651 Rjukan, Telemark
Lastebil Veltulykke 29.06.2018 Tempelseterveien (privat), Sigdal, Buskerud
Vogntog slepvogn Annen ulykke 06.08.2018 Fv. 715, Storsteinan, Trøndelag