Pågående undersøkelser

up down
Kjøretøy/trafikant
up down
Ulykkestype
up down
Hendelsesdato
up down
Sted
Personbil/ Vogntog slepvogn Påkjøringsulykke 13.05.2019 E18 Asker, Akershus
Vogntog semitilhenger Brann i kjøretøy 30.03.2019 Gudvangatunnelen, EV 16 i Sogn og Fjordane
Vogntog påhengsvogn/ Vogntog semitilhenger Møteulykke 01.01.2019 Norge
Annet/ Lastebil Påkjøringsulykke 29.11.2018 Bjøråneset jernbaneplanovergang, Stor-Elvdal
Fotgjenger/ Lastebil Påkjøringsulykke 19.11.2018 Fv 214, Nesbyen, Buskerud
Personbil Utforkjøringsulykke 02.09.2018 Fv 651 Rjukan, Telemark
Vogntog slepvogn Annen ulykke 06.08.2018 Fv. 715, Storsteinan, Trøndelag
Lastebil Veltulykke 29.06.2018 Tempelseterveien (privat), Sigdal, Buskerud
Lastebil Brann i kjøretøy 17.04.2017 Rv 5 Fjærlandstunnelen, Sogn og Fjordane