Innrapportering

Forskrift om varsling og rapportering

Forskrift om offentlige undersøkelser og om varsling av trafikkulykker mv..regulerer varsling og innrapportering til SHT.

 

Det er Politiet og Statens vegvesen som har plikt til å varsle SHT ved veitrafikkulykker og uhell. Politiet har også plikt til å oversende "Rapport om vegtrafikkuhell".

De som er blitt kontaktet av SHT eller har viktige opplysninger vedrørende en ulykke/uhell anmodes om å bruke vårt rapporteringsskjema:

Rapporteringsskjema veitrafikkulykker (Pdf)

Rapporteringsskjema veitrafikkulykker nynorsk (Pdf)

Rapporteringsskjema veitrafikkulykker nynorsk (word)

Vakttelefon 24 timer: 63 89 63 40

 

Utfylt skjema sendes til :
Statens havarikommisjon for transport
Postboks 213
2001 Lillestrøm
Telefaks 63 89 63 01

Eller
post@aibn.no 

:  

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50