Avgitte rapporter

Søk:
Ditt søk resulterte i 87 treff
Rapport om påkjøringsulykke i Nesbyen 19. november 2018
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Fotgjenger Ulykkestype Påkjøringsulykke Hendelsesdato 19.11.2018 Sted Fv 214, Nesbyen, Buskerud Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2020/01T
Rapport om alvorlig trafikkuhell med slepvogn på fv. 715, Storsteinan i Trondheim 6. august 2018
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Vogntog slepvogn Ulykkestype Annen ulykke Hendelsesdato 06.08.2018 Sted Fv. 715, Storsteinan, Trøndelag Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/19T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/20T
Rapport om planovergangsulykke på Bjøråneset planovergang, Rørosbanen 29. november 2018
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Annet Ulykkestype Påkjøringsulykke Hendelsesdato 29.11.2018 Sted Bjøråneset jernbaneplanovergang, Stor-Elvdal Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding JB nr. 2019/07T
Rapport om velteulykke på Tempelseterveien i Sigdal kommune 29. juni 2018
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Lastebil Ulykkestype Veltulykke Hendelsesdato 29.06.2018 Sted Tempelseterveien (privat), Sigdal, Buskerud
Rapport om utforkjøringsulykke på fv. 651, Svineroivegen ved Rjukan, Tinn kommune 2. september 2018
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Personbil Ulykkestype Utforkjøringsulykke Hendelsesdato 02.09.2018 Sted Fv. 651 Rjukan, Telemark Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/17T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/18T
Rapport om brann i køyretøy på rv. 5, Fjærlandstunnelen 17. april 2017
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Lastebil Ulykkestype Brann i kjøretøy Hendelsesdato 17.04.2017 Sted Rv 5 Fjærlandstunnelen, Sogn og Fjordane Sikkerhets- tilråding Tryggleikstilråding VEG nr. 2019/13T Tryggleikstilråding VEG nr. 2019/14T Tryggleikstilråding VEG nr. 2019/15T Tryggleikstilråding VEG nr. 2019/16T
Report on head-on collision between two buses on county road Fv 450 at Nafstad in Ullensaker on 17 November 2017
Språk Engelsk Kjøretøy/trafikant Buss Ulykkestype Møteulykke Hendelsesdato 17.11.2018 Sted Fv 450 Nafstad, Ullensaker Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/07T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/08T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/09T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/10T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/11T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/12T
Rapport om møteulykke mellom to busser på fv. 450 ved Nafstad, Ullensaker 17. november 2017
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Buss Ulykkestype Møteulykke Hendelsesdato 17.11.2017 Sted Fv 450 Nafstad, Ullensaker Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/07T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/08T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/09T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/10T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/11T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/12T
Rapport om møteulukke mellom brannbil og personbil på riksveg 55 ved Nornes i Sogndal kommune 11. april 2018
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Lastebil Ulykkestype Møteulykke Hendelsesdato 11.04.2018 Sted Rv 55 Nornes, Sogn og Fjordane Sikkerhets- tilråding Tryggleikstilråding VEG nr. 2019/05T Tryggleikstilråding VEG nr. 2019/06T
Rapport om kjedekollisjon på E16 i Lærdalen i Lærdal kommune 6. april 2018
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Varebil Ulykkestype Annen ulykke Hendelsesdato 06.04.2018 Sted E16 Lærdalen, Sogn og Fjordane Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/04T
Tilbake til toppen