Avgitte rapporter

Søk:
Ditt søk resulterte i 88 treff
Rapport om veitrafikkulykke på rv. 55 i Fardal i Sogn og Fjordane 12. august 2013
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Buss Ulykkestype Møteulykke Hendelsesdato 12.08.2013 Sted Rv 55, Fardal i Sogn og Fjordane Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2014/02T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2014/03T
Rapport om utforkjøringsulykke på Rv 4 ved Rommen i Oslo 15. desember 2013
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Buss Ulykkestype Utforkjøringsulykke Hendelsesdato 15.12.2013 Sted Rv 4, Rommen, Oslo Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2014/05T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2014/06T
Rapport om utforkjøringsulykke med buss på E6 ved Trones i Namsskogan kommune 29. juli 2014
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Buss Ulykkestype Utforkjøringsulykke Hendelsesdato 29.07.2014 Sted E6 ved Trones i Nord-Trøndelag
Report on run-off-the-road accident involving a coach on the E6 road by Trones in Namsskogan municipality on 29 July 2014
Språk Engelsk Kjøretøy/trafikant Buss Ulykkestype Utforkjøringsulykke Hendelsesdato 29.07.2014 Sted E6 ved Trones i Nord-Trøndelag
Rapport om bussbrann i Gudvangatunnelen på E16 i Aurland 11. august 2015
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Buss Ulykkestype Brann i kjøretøy Hendelsesdato 11.08.2015 Sted Gudvangatunnelen E16, Aurland, Sogn og Fjordane Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/03T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/04T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/05T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/06T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/07T
Rapport om brann i busser på Furubakken ved Bekkestua i Bærum 25. januar 2016
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Buss Ulykkestype Brann i kjøretøy Hendelsesdato 25.01.2016 Sted Furubakken, Bekkestua i Bærum kommune Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/17T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/18T
Report on coach fire in the Gudvanga tunnel on the E16 road in Aurland on 11 August 2015
Språk Engelsk Kjøretøy/trafikant Buss Ulykkestype Brann i kjøretøy Hendelsesdato 11.08.2015 Sted Gudvangatunnelen E16, Aurland, Sogn og Fjordane Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/03T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/04T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/05T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/06T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/07T
Rapport om utforkjøring med buss på E6 ved Øvergård i Balsfjord 28. mai 2012
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Buss Ulykkestype Utforkjøringsulykke Hendelsesdato 28.05.2012 Sted E6, Øvergård i Balsfjord kommune Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2013/05T
Rapport om utforkjøring med buss på E6 ved Dombås i Dovre kommune 22. februar 2013
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Buss Ulykkestype Utforkjøringsulykke Hendelsesdato 22.02.2013 Sted E6 ved Dombås, Oppland Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2014/01T
Rapport om utforkjøringsulykke med buss på RV 72 ved Garnes i Verdal 24. november 2007
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Buss Ulykkestype Utforkjøringsulykke Hendelsesdato 24.11.2007 Sted RV 72 ved Garnes i Verdal Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2010/04T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2010/03T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2010/02T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2010/01T
Tilbake til toppen