Avgitte rapporter

Søk:
Ditt søk resulterte i 83 treff
Rapport om bussbrann i Gudvangatunnelen på E16 i Aurland 11. august 2015
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Buss Ulykkestype Brann i kjøretøy Hendelsesdato 11.08.2015 Sted Gudvangatunnelen E16, Aurland, Sogn og Fjordane Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/03T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/04T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/05T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/06T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/07T
Rapport om veitrafikkulykke med lastebil og farlig gods, E18 v/Fiskevollbukta, Oslo 12. juni 2015
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Lastebil Ulykkestype Utforkjøringsulykke Hendelsesdato 12.06.2015 Sted Fiskevollbukta E18 Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/02T
Rapport om veitrafikkulykke med modulvogntog og varebil på E6 i Bugøyfjord i Sør-Varanger 23. mars 2015
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Personbil Ulykkestype Påkjøringsulykke Hendelsesdato 23.03.2015 Sted E6 i Bugøyfjord, Finnmark Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/01T
Rapport om alvorlig veitrafikkuhell ved Svinesund 5. mai 2014
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Vogntog slepvogn Ulykkestype Veltulykke Hendelsesdato 05.05.2014 Sted E 6 Svinesund i Østfold Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2015/09T
Report on head-on collision involving two heavy goods vehicles on the E39 road near Flekkefjord on 22 October 2014
Språk Engelsk Kjøretøy/trafikant Vogntog påhengsvogn Ulykkestype Møteulykke Hendelsesdato 22.10.2014 Sted E39, Flekkefjord, Vest-Agder Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2015/08T
Rapport om møteulykke mellom to vogntog på E39 ved Lavolltunnelen i Flekkefjord onsdag 22. oktober 2014
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Vogntog påhengsvogn Ulykkestype Møteulykke Hendelsesdato 22.10.2014 Sted E39, Flekkefjord, Vest-Agder Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2015/08T
Rapport om jernbaneulykke med trikk og buss i krysset Cort Adelers gate / Munkedamsveien 11. november 2014
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Annet Ulykkestype Kryssulykke Hendelsesdato 11.11.2014 Sted Cort Adelers gate / Rv 162 Munkedamsveien i Oslo
Report on run-off-the-road accident involving a coach on the E6 road by Trones in Namsskogan municipality on 29 July 2014
Språk Engelsk Kjøretøy/trafikant Buss Ulykkestype Utforkjøringsulykke Hendelsesdato 29.07.2014 Sted E6 ved Trones i Nord-Trøndelag
Rapport om utforkjøringsulykke med buss på E6 ved Trones i Namsskogan kommune 29. juli 2014
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Buss Ulykkestype Utforkjøringsulykke Hendelsesdato 29.07.2014 Sted E6 ved Trones i Nord-Trøndelag
Report on fire in a heavy goods vehicle in the Gudvanga tunnel on the E16 road in Aurland on 5 August 2013
Språk Engelsk Kjøretøy/trafikant Vogntog semitilhenger Ulykkestype Brann i kjøretøy Hendelsesdato 05.08.2013 Sted E16 - the Gudvanga tunnel, Aurland in Sogn og Fjordane Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2015/02T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2015/03T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2015/04T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2015/05T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2015/06T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2015/07T
Tilbake til toppen