Avgitte rapporter

Søk:
Ditt søk resulterte i 84 treff
Rapport om brann i gassdrevet buss i Horgvegen, Ranheim, Trondheim 17. desember 2016 og på Flatåstoppen, Trondheim 23. november 2016
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Buss Ulykkestype Brann i kjøretøy Hendelsesdato 17.12.2016 Sted Horgvegen, Ranheim, Trondheim og Flatåstoppen, Trondheim Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2017/10T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2017/11T
Rapport om ulykker ved transport av stående betongelementer på Fv770 ved Nakling i Nærøy kommune i Nord-Trøndelag 30. november 2014 og på E18 i Tvedestrand kommune i Aust-Agder 14. desember 2014
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Vogntog semitilhenger Ulykkestype Veltulykke Hendelsesdato 30.11.2014 Sted Fv 770 i Nærøy i Nord-Trøndelag og E18 i Tvedestrand i Aust-Agder Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2017/05T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2017/06T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2017/07T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2017/08T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2017/09T
Report on the coach accident on county road 63 at Valldal in Møre og Romsdal county on 30 July 2016
Språk Engelsk Kjøretøy/trafikant Buss Ulykkestype Utforkjøringsulykke Hendelsesdato 30.07.2016 Sted Fv. 63, Valldal, Møre og Romsdal county
Rapport om bussulykke på Fv. 63 ved Valldal i Møre og Romsdal 30. juli 2016
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Buss Ulykkestype Utforkjøringsulykke Hendelsesdato 30.07.2016 Sted Fv. 63, Valldal, Møre og Romsdal
Rapport om møteulykke på Fv. 763 i Snåsa kommune, Nord-Trøndelag 7. mars 2016
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Annet Ulykkestype Møteulykke Hendelsesdato 07.03.2016 Sted Fv. 763, Snåsa, Nord-Trøndelag Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2017/01T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2017/02T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2017/03T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2017/04T
Rapport om brann i busser på Furubakken ved Bekkestua i Bærum 25. januar 2016
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Buss Ulykkestype Brann i kjøretøy Hendelsesdato 25.01.2016 Sted Furubakken, Bekkestua i Bærum kommune Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/17T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/18T
Report on fire in tank trailer in the Skatestraum tunnel in Sogn og Fjordane county 15 July 2015
Språk Engelsk Kjøretøy/trafikant Vogntog slepvogn Ulykkestype Brann i kjøretøy Hendelsesdato 15.07.2015 Sted The Fv 616 road in Bremanger in Sogn og Fjordane county Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/13T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/14T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/15T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/16T
Rapport om brann i tanktilhenger i Skatestraumtunnelen i Sogn og Fjordane 15. juli 2015
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Vogntog slepvogn Ulykkestype Brann i kjøretøy Hendelsesdato 15.07.2015 Sted Skatestraumtunnelen, Fv 616 i Bremanger kommune i Sogn og Fjordane Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/13T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/14T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/15T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/16T
Theme report II about safety issues with hooklift transports
Språk Engelsk Kjøretøy/trafikant Lastebil Ulykkestype Veltulykke Hendelsesdato 26.11.2014 Sted Rv 22 i Skedsmo in Akershus County, E16 i Aurland in Sogn og Fjordane County and other roads in Norway. Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/08T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/09T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/10T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/11T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/12T
Temarapport II om sikkerhetskritiske forhold ved krokcontainertransport
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Personbil Ulykkestype Veltulykke Hendelsesdato 26.11.2014 Sted Rv 22 i Skedsmo i Akershus, E16 i Aurland i Sogn og Fjordane og andre steder på veinettet i Norge Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/08T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/09T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/10T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/11T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/12T
Tilbake til toppen