Avgitte rapporter

Søk:
Ditt søk resulterte i 89 treff
Temarapport om alvorlige ulykker med vogntog: Rammevilkår for bestilling av godstransport på vei
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Vogntog påhengsvogn Ulykkestype Temaundersøkelse Hendelsesdato 01.01.2019 Sted Norge Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2020/02T
Rapport om påkjøringsulykke i Nesbyen 19. november 2018
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Fotgjenger Ulykkestype Påkjøringsulykke Hendelsesdato 19.11.2018 Sted Fv 214, Nesbyen, Buskerud Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2020/01T
Rapport om alvorlig trafikkuhell med slepvogn på fv. 715, Storsteinan i Trondheim 6. august 2018
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Vogntog slepvogn Ulykkestype Annen ulykke Hendelsesdato 06.08.2018 Sted Fv. 715, Storsteinan, Trøndelag Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/19T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/20T
Rapport om planovergangsulykke på Bjøråneset planovergang, Rørosbanen 29. november 2018
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Annet Ulykkestype Påkjøringsulykke Hendelsesdato 29.11.2018 Sted Bjøråneset jernbaneplanovergang, Stor-Elvdal Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding JB nr. 2019/07T
Rapport om velteulykke på Tempelseterveien i Sigdal kommune 29. juni 2018
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Lastebil Ulykkestype Veltulykke Hendelsesdato 29.06.2018 Sted Tempelseterveien (privat), Sigdal, Buskerud
Report on run-off-the-road accident on fv. 651, Svineroivegen near Rjukan, Tinn municipality on 2 September 2018
Språk Engelsk Kjøretøy/trafikant Personbil Ulykkestype Utforkjøringsulykke Hendelsesdato 02.09.2018 Sted Fv 651 Rjukan, Telemark county Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/17T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/18T
Rapport om utforkjøringsulykke på fv. 651, Svineroivegen ved Rjukan, Tinn kommune 2. september 2018
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Personbil Ulykkestype Utforkjøringsulykke Hendelsesdato 02.09.2018 Sted Fv. 651 Rjukan, Telemark Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/17T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/18T
Rapport om brann i køyretøy på rv. 5, Fjærlandstunnelen 17. april 2017
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Lastebil Ulykkestype Brann i kjøretøy Hendelsesdato 17.04.2017 Sted Rv 5 Fjærlandstunnelen, Sogn og Fjordane Sikkerhets- tilråding Tryggleikstilråding VEG nr. 2019/13T Tryggleikstilråding VEG nr. 2019/14T Tryggleikstilråding VEG nr. 2019/15T Tryggleikstilråding VEG nr. 2019/16T
Report on head-on collision between two buses on county road Fv 450 at Nafstad in Ullensaker on 17 November 2017
Språk Engelsk Kjøretøy/trafikant Buss Ulykkestype Møteulykke Hendelsesdato 17.11.2018 Sted Fv 450 Nafstad, Ullensaker Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/07T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/08T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/09T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/10T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/11T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/12T
Rapport om møteulykke mellom to busser på fv. 450 ved Nafstad, Ullensaker 17. november 2017
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Buss Ulykkestype Møteulykke Hendelsesdato 17.11.2017 Sted Fv 450 Nafstad, Ullensaker Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/07T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/08T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/09T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/10T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/11T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/12T
Tilbake til toppen