Avgitte rapporter

Søk:
Ditt søk resulterte i 83 treff
Rapport om utforkjøringsulykke på fv. 651, Svineroivegen ved Rjukan, Tinn kommune 2. september 2018
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Personbil Ulykkestype Utforkjøringsulykke Hendelsesdato 02.09.2018 Sted Fv. 651 Rjukan, Telemark Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/17T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/18T
Rapport om brann i køyretøy på rv. 5, Fjærlandstunnelen 17. april 2017
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Lastebil Ulykkestype Brann i kjøretøy Hendelsesdato 17.04.2017 Sted Rv 5 Fjærlandstunnelen, Sogn og Fjordane Sikkerhets- tilråding Tryggleikstilråding VEG nr. 2019/13T Tryggleikstilråding VEG nr. 2019/14T Tryggleikstilråding VEG nr. 2019/15T Tryggleikstilråding VEG nr. 2019/16T
Report on head-on collision between two buses on county road Fv 450 at Nafstad in Ullensaker on 17 November 2017
Språk Engelsk Kjøretøy/trafikant Buss Ulykkestype Møteulykke Hendelsesdato 17.11.2018 Sted Fv 450 Nafstad, Ullensaker Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/07T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/08T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/09T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/10T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/11T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/12T
Rapport om møteulykke mellom to busser på fv. 450 ved Nafstad, Ullensaker 17. november 2017
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Buss Ulykkestype Møteulykke Hendelsesdato 17.11.2017 Sted Fv 450 Nafstad, Ullensaker Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/07T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/08T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/09T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/10T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/11T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/12T
Rapport om møteulukke mellom brannbil og personbil på riksveg 55 ved Nornes i Sogndal kommune 11. april 2018
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Lastebil Ulykkestype Møteulykke Hendelsesdato 11.04.2018 Sted Rv 55 Nornes, Sogn og Fjordane Sikkerhets- tilråding Tryggleikstilråding VEG nr. 2019/05T Tryggleikstilråding VEG nr. 2019/06T
Rapport om kjedekollisjon på E16 i Lærdalen i Lærdal kommune 6. april 2018
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Varebil Ulykkestype Annen ulykke Hendelsesdato 06.04.2018 Sted E16 Lærdalen, Sogn og Fjordane Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/04T
Rapport om møteulykke mellom personbil og kombinertbil på E6 ved Slettnes i Storfjord, Troms 24. september 2017
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Personbil Ulykkestype Møteulykke Hendelsesdato 24.09.2017 Sted E6 Storfjord, Troms fylke Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/01T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/02T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/03T
Rapport om møteulykke på E16 ved Nakkagjelstunnelen, Voss 16. oktober 2017
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Buss Ulykkestype Møteulykke Hendelsesdato 16.10.2017 Sted E16, Nakkagjelstunnelen, Hordaland Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2018/09T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2018/10T
Report on fire in heavy goods vehicle in the Oslofjord tunnel on national road 23 on 5 May 2017
Språk Engelsk Kjøretøy/trafikant Vogntog semitilhenger Ulykkestype Brann i kjøretøy Hendelsesdato 05.05.2017 Sted The Oslofjord tunnel Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2018/05T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2018/06T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2018/07T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2018/08T
Rapport om brann i vogntog på rv. 23 Oslofjordtunnelen 5. mai 2017
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Vogntog semitilhenger Ulykkestype Brann i kjøretøy Hendelsesdato 05.05.2017 Sted Rv. 23 Oslofjordtunnelen Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2018/05T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2018/06T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2018/07T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2018/08T
Tilbake til toppen