Avgitte rapporter

Søk:
Ditt søk resulterte i 88 treff
Temarapport om sikkerhetskritiske forhold ved krokcontainertransport
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Lastebil Ulykkestype Veltulykke Hendelsesdato 27.07.2011 Sted 4 ulykkessteder i Norge Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2012/09T  Sikkerhetstilråding VEI nr. 2012/08T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2012/07T
Thematic report concerning safety in cars
Språk Engelsk Kjøretøy/trafikant Lastebil Ulykkestype Møteulykke Hendelsesdato 01.07.2009 Sted 8 accidents in Norway Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2012/01T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2012/02T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2012/03T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2012/04T
Rapport om planovergangsulykke på Bjøråneset planovergang, Rørosbanen 29. november 2018
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Annet Ulykkestype Påkjøringsulykke Hendelsesdato 29.11.2018 Sted Bjøråneset jernbaneplanovergang, Stor-Elvdal Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding JB nr. 2019/07T
Rapport om jernbaneulykke med trikk og buss i krysset Cort Adelers gate / Munkedamsveien 11. november 2014
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Annet Ulykkestype Kryssulykke Hendelsesdato 11.11.2014 Sted Cort Adelers gate / Rv 162 Munkedamsveien i Oslo
Rapport om ryggeulykke med buss på verkstedområdet til Nettbuss i Drammen 8. september 2005
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Buss Ulykkestype Annen ulykke Hendelsesdato 08.09.2005 Sted Drammen Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2007/24T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2007/23T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2007/22T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2007/21T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2007/20T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2007/19T          
Rapport om alvorlig veitrafikkuhell ved Svinesund 5. mai 2014
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Vogntog slepvogn Ulykkestype Veltulykke Hendelsesdato 05.05.2014 Sted E 6 Svinesund i Østfold Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2015/09T
Rapport om brann i vogntog på E16 i Gudvangatunnelen i Aurland 5. august 2013
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Vogntog semitilhenger Ulykkestype Brann i kjøretøy Hendelsesdato 05.08.2013 Sted E16 - Gudvangatunnelen, Aurland i Sogn og Fjordane Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2015/02T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2015/03T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2015/04T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2015/05T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2015/06T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2015/07T
Report on fire in a heavy goods vehicle in the Gudvanga tunnel on the E16 road in Aurland on 5 August 2013
Språk Engelsk Kjøretøy/trafikant Vogntog semitilhenger Ulykkestype Brann i kjøretøy Hendelsesdato 05.08.2013 Sted E16 - the Gudvanga tunnel, Aurland in Sogn og Fjordane Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2015/02T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2015/03T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2015/04T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2015/05T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2015/06T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2015/07T
Rapport om møteulykke mellom vogntog og varebil i Hyvingstunnelen på E16 ved Voss 26. september 2011
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Vogntog semitilhenger Ulykkestype Møteulykke Hendelsesdato 26.09.2011 Sted E16 Hyvingstunnelen, Voss, Hordaland Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2013/01T Sikkerhetstilråding VEI nr. 2013/02T
Rapport om kjedekollisjon på E16 i Lærdalen i Lærdal kommune 6. april 2018
Språk Norsk med engelsk sammendrag Kjøretøy/trafikant Varebil Ulykkestype Annen ulykke Hendelsesdato 06.04.2018 Sted E16 Lærdalen, Sogn og Fjordane Sikkerhets- tilråding Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/04T
Tilbake til toppen